top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

GOD sommer til alle våre medlemmer og kollegaer i Tolletaten!Nå som sommeren er her, er det på sin plass med en liten oppsummering av status. Mye har skjedd og det første halvåret av 2023 har vært hektisk, innholdsrikt og krevende for Norsk Tollerforbund.


En ting er media og politisk påvirkning som tar betydelig med tid og ressurser, men også alt som skjer i etaten. Det går sjeldent en uke uten at noe uforutsett skjer og vi må justere planer eller omprioritere. Vi skal ikke ramse opp alle store og små saker i dette nyhetsbrevet, men ønsker å nevne de tyngste.Mange reiser

Mens dette arbeidet foregår, har vi et sterkt ønske om å være mye rundt på arbeidsplassene. Vi har kun fått til en fantastisk reise til Midt-Norge denne vinteren, men håper å besøke flere steder fremover. Både Grenland, Sandefjord og Haugesund står på planen. Ikke minst VD og ulike seksjoner der. Det foregår mye i Vareførselsdivisjonen i disse dager og det er viktig med tett dialog med medlemmer her, for å lære og få innsikt i den utviklingen som skjer.Lønn

Dette jobbes det med og vårt forslag om garantilønn ligger på arbeidsgivers bord. Som kjent fremla vi forslag om garantilønn i mai og forrige uke ble det av avholdt et oppfølgingsmøte. NT møtte etatsledelsen der både forslaget og de generelle utfordringene igjen ble diskutert. NT har store forventninger til både oss som forbund og etatledelsen når det kommer til dette arbeidet og mener vi har ingen tid å miste.


Vi opplever at Tolldirektøren har et ønske om å få til endringer, og det er positivt. Hva etaten legger i det og hvor fort vi får det til er fortsatt uklart, men etatsledelsen signaliserte at de også ønsker å få til nye grep/tiltak så fort som mulig.


Utover dette har Norsk Tollerforbund avholdt sin årlige lønnskonferanse der strategi til det kommende lokale lønnsoppgjøret ble lagt. Denne samlingen er nok den viktigste i løpet av året. Avdelingstillitsvalgte fra hele landet var samlet og sammen skulle vi finne den beste strategien for våre medlemmer.Statsbudsjettet

Alt vårt arbeid avhenger av gode budsjetter. Dersom Tolletatens budsjetter fortsetter å kuttes, blir det betydelig mer krevende å få til det vi ønsker. Og det ingen tvil om at dagens aktivitetsnivå og organiseringen ikke er i balanse i forhold til tildelt budsjett. Dette har vi alle merket de siste årene. Dersom vi fortsetter å få kutt, vil det få konsekvenser for både prioriteringer og ambisjoner fremover. Det er nå avgjørende å få våre folkevalgte til å se viktigheten av en sterk Tolletat for faktisk å kunne begynne å bygge oss opp igjen.


Vi opplever en stadig økende interesse for etaten og oss som forbund, spesielt etter vinterens mange mediaoppslag og debatten på NRK, men vi har fortsatt en vei å gå. Dette arbeidet prioriteres derfor meget høy av forbundsledelsen.Særaldersgrense

Det forhandles som særaldergrenser i disse dager. Vi kom sist fredag ut med et fyldig nyhetsbrev om dette og oppfordrer medlemmene til å lese det.Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadespørsmålet er fortsatt en høyaktuell sak. Det er nylig ganske stor fremdrift for Kriminalomsorgen, noe som er bra og noe vi naturlig nok støtter. Spørsmålet nå er hvem som tar ansvar for helheten og da først og fremst helheten og likebehandlingen for statsansatte. Vi stiller spørsmål til fremgangsmåten og plassering av lovendringen. Nok en gang vil endringen kun gjelde en gruppe statsansatte, vel vitende om at det er flere i samme situasjon. Det oppleves som ansvarsfraskrivelse for resten av staten, er noe vi ikke kan akseptere.


Norsk Tollerforbund har nok en gang spilt saken inn til flere partier i finanskomiteen, YS Stat og YS. Det gjennomføres i disse dager en høring på forslaget fra justisdepartementet, som vi vil svare på. Det planlegges også med ulike nyhetssaker på temaet.Arendalsuka

NT stiller som vanlig opp under Arendalsuka og vil også i år gjennomføre debatt. Dette skjer mandag 14. august kl 16. Denne gangen stiller både AP, FrP, KrF, SP og Høyre. Samme gjør Tolldirektøren. Tema er kokain og Tolletatens avgjørende rolle på grensen. Det er sendt ut invitasjon til arrangementet på Facebook og vi håper mange av dere logger dere på. (eller møter opp i Arendal hvis man har mulighet til det 😊).Våre nye medlemmer tilsatt gjennom ordningen «Intensiv Tollfaglig Opplæring».

Nå har første kull gjennomført hele opplæringen, i tillegg er nye kull godt i gang. Velkommen til dere alle og det er utrolig hyggelig å få så mange bra kollegaer. Jeg har allerede møtt noen av dere og ser frem til å møte resten. Flere stilte også på Tollercup denne sommeren, noe som var ekstra koselig å se. 😊Med det ønsker jeg alle en god sommer!Karin Tanderø Schaug
Forbundsleder Norsk Tollerforbund

Comentarios


bottom of page