top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Historien skal ivaretas

leserinnlegg: Nina Johansen Bullock

fra venste: Fredrik Støtvig, Ivar Martin Olsen, Nina Johansen Bullock, Anita Grandal, Ragnhild Folgerø, Per Røsdal Johansen og Hans Helge Fredriksen.

Onsdag 18. januar samlet en historieinteressert gruppe seg i Oslo.Dette er nåværende og tidligere ansatte som motsatte seg at interesseforeningen Norsk Tollmuseums venner bokstavelig talt skulle gå over i historien. I fjorårets årsmøte ble forslaget om å nedlegge venneforeningen nedstemt, og nytt styre valgt.


Selv om de som møttes i Oslo konstituerte seg og fordelte styreoppgaver, er det meste fortsatt uklart når det gjelder form, navn og innretning. Men en ting er klart. Målsetningen er at Tolletatens historie så langt skal bevares! Vi må også sikre at gjenstander og kunnskap om det som skjer nå blir tatt vare på, for det blir historie i morgen.


For å sikre minner og historie for ettertiden, er det viktig med medlemmer som kan være med på dugnaden. Tidligere medlemsregister er blant de dokumenter som ikke lenger er bevart. Derfor vil det på sikt for ansatte å tegne seg som medlem i den nye interesseforeningen, men først må foreningen få en mer fast form.


I tillegg til å konstituere seg og dele mange minner og synspunkt, vedtok styret i «nye» Norsk Tollmuseums venner» å avklare etatens ledelse sine tanker og planer for å bevare Tollvesenets- og Tolletatens- unike historie.


I dette oppdraget må alle gode krefter jobbe sammen!


Comments


bottom of page