top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

I møte med Vedum

NT opplevde en interessert, lyttende og blid Finansminister da de i dag møttes for å snakke om ressurser og lønnsnivå i Tolletaten.


fra venstre: YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, forbundsleder Karin Tanderø Schaug (NT) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schaug, møtte Trygve Slagsvold Vedum i Finansdepartementets ærverdige lokaler sammen med YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Øystein Schønberg-Grevbo var også tilstede. Tema var budsjettrammene til Tolletaten, og den kritiske ressurs- og lønnssituasjonen som etaten er i, og har vært i lenge.


I løpet av den snaue timen fikk Schaug orientert om hva som er utfordringene i Tolletaten, hvilke store konsekvenser dette får for evnene til å løse samfunnsoppdraget, og igjen hvor store utgifter og andre skader dette vil kunne påføre samfunnet og innbyggerne. Norsk Tollerforbund har tidligere varslet om at Tolletaten må få utvidet budsjettrammene med 600-900 millioner i varige midler, inkludert en bemanningsøkning på 600 operative tollere (netto 400 nye årsverk opp til ca 1800 totalt i Tolletaten).


Jeg opplevde Vedum som både svært interessert og lyttende, med et tydelig ønske om å bidra til gode løsninger, forteller forbundslederen etter møtet.


Vi fikk dekket etatens ekstrakostnader etter prisvekst og tilleggsoppdrag over revidert nasjonalbudsjett forrige uke. Det er ett godt tegn på at Finansdepartementet ser flere av de samme utfordringene som oss, og vi håper den mangeårige nedskaleringen av Tolletaten nå er i ferd med å snu. Vi mener vi nå har lov til å forvente større investeringer i Tolletaten også på statsbudsjettet for 2024. Noe annet ville være meget skuffende og stikk i strid med de signalene vi tok med oss etter dette møtet, selv om det ikke ble gitt konkrete lovnader over bordet denne gangen, uttaler Karin Tanderø Schaug.
PS: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har allerde takket ja til å delta som foredragsholder på Norsk Tollerforbunds Beredskapskonferanse som er 31. oktober i år.


Коментари


bottom of page