top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Ingen streik i staten

Oppdatert: 31. mai 2021

31.05.2021: Oppdatert med nye beløp for kronetillegg for ltr 51-70.


- Med en pågående pandemi som bakteppe er årets lønnsoppgjør omtrent som forventet. Vi skulle selvsagt ønsket at statsansatte fikk enda mer for å sikre kjøpekraften, men til slutt var forskjellen mellom krav og tilbud så liten at en streik ville ha vært uansvarlig og lite hensiktsmessig, kommenterer forbundsleder i NT, Karin Tanderø Schaug.


Se detaljene om hva du får i lønnstillegg lenger ned i artikkelen

- Det vi er mer fornøyd med er hvordan pengene innenfor rammen på over 2,7% fordeles. Alle får et lite prosenttillegg og kronetillegg, men de med lavest lønn får også et kronetillegg på 4000,- opp til og med lønnstrinn 50. Dette treffer veldig mange av våre medlemmer med lavest lønn, og når man fra lønnstrinn 51 og oppover får det samme kronetillegget redusert med 200 kroner pr lønnstrinn så er fordelingen noe som passer oss bedre i år enn flere tidligere oppgjør, forklarer hun.

- Det er også satt av en pott på 1,8% til lokale forhandlinger som det skal forhandles om i Tolletaten til høsten. Allerede om to uker har NT vår egen tariffkonferansen hvor vi legger strategien for hvordan hvilke krav vi skal ha sentralt og i divisjonene for dette lokale oppgjøret.

- Jeg vil også forsikre medlemmene om at selv om de statlige tariffoppgjøret ikke løser lavtlønnsproblematikken i tolletaten – vi får alltid likt med de andre i staten, så jobber NT kontinuerlig for å påvirke arbeidsgiver til å gjøre grep som på sikt vil heve lønnen til mange av våre medlemmer.

- Etter mange timer på overtid fikk YS Stat et meklingsresultat som vi kan si oss fornøyd med, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen

Pål N. Arnesen, foto: Vetle Daler, YS/Parat

- Arbeidsgiver møtte oss ikke fullt ut på vårt krav om opprettholdelse av kjøpekraften for alle av våre medlemmer. Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv i de siste 16 måneder, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det vi opprinnelig krevde, forklarer han.- Ut fra resultatet vi nå oppnådde hadde det ikke vært forsvarlig å sende våre medlemmer ut i en streik, mener Arnesen.


Mellomoppgjøret endte med en ramme på noe over 2,7 %, dette fordelte seg slik:


Generelt tillegg pr 1.mai

· et flatt tillegg på 0,90 % fra lønnstrinn 19 -101 og

· et flatt tillegg på kr 1.500 fra lønnstrinn 19 – 101, i tillegg

· et flatt kronetillegg på kr 4.000 fra lønnstrinn 19 – 50 og

· et kronetillegg fra lønnstrinn 51 på 3.800 kr, som blir til 3.600 kr i lønnstrinn 52, 3.400 kr i lønnstrinn 53…osv..ned til lønnstrinn 70.


En slik innretning ivaretar og forsterker likelønn for YS Stats medlemmer.


Det er også satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,8 % med virketidspunkt 1.juli.


I tillegg kommer et overheng fra 2020 på 0,6 % samt en anslått glidning for 2021 på 0,3 %


Les artikkelen på www.jegerstatsansatt.no
Vi sikrer din velferd #jegerstatsansatt.no


YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, AVYO og Skolelederforbundet.

Comments


bottom of page