top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Kommer du til kort når du søker på stillinger?


Norsk Tollerforbund ønsker at våre medlemmer skal være best mulig rustet til å søke nye stillinger i etaten.

NT oppfordrer derfor alle til å benytte seg av YS sin Karriereveiviser. Dette er en tjeneste du har tilgang til som NT-medlem.


  • Du får kartlagt dine beste egenskaper

  • DU får gode begreper for å beskrive deg selv og dine ferdigheter

  • Du får et verktøy for å komme deg videre - enten i jobben eller om du vil bytte jobb

  • Du får forslag til yrker som kan passe deg

  • Du blir trolig positivt overrasket over deg selv


DU kan også få hjelp med å opprette en egen CV, som kan være et viktig første steg mot jobbsøking. CV`en du lager i YS karriereveiviser kan eksporteres i PDF-format slik at du kan bruke den i jobbsøkerprosesser eller når du søker på stillinger i etaten.


I tillegg kan du benytte deg av tilbudet om personlig veiledning. Veiledningen foregår digitalt med en sertifisert veileder, og tar utgangspunkt i dine kartleggingsresultater og styrker.


Det siste er en tjeneste man må betale for, men prisene er sterkt rabattert for NT-medlemmer gjennom YS. (Og du kan også søke støtte gjennom NTs Velferdsfond som har søknadsfrist 1/11 hvert år)
Commentaires


bottom of page