top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Lønnsoppgjøret i Tolletaten pågår

Denne uka startet lønnsforhandlingene i Tolletaten, og Norsk Tollerforbund er i forhandlinger på sentralt nivå i virksomheten.


NTs forhandlingsdelegasjons i lønnsoppgjøret på sentralt nivå
Leder for NTs lønnsutvalg, Irene Schanke Bratteberg (fra venstre) sammen med forbundsleder Karin Tanderø Schaug og nestleder Rune Gundersen.

Forhandlingene startet torsdag 16. september og det neste møtet vil være torsdag i neste uke.


I Tolletaten forhandles det om 13,4 millioner kroner på YS/Unio/LO-avtalen i dette oppgjøret. Det vil i snitt si at vi har ca. ett lønnstrinn pr. ansatt i etaten til fordeling.


Landsstyret i Norsk Tollerforbund møttes i juni til den årlige tariffkonferansen, der man gikk gjennom ulik statistikk utarbeidet av lønnsutvalget. NT har gode data å støtte seg på, som viser både lønnsnivå og utvikling for den enkelte, samt innenfor stillingskoder og ulike funksjoner. Konsekvensen av de ulike krav og scenarier ble gjennomgått og NT landet i fellesskap på en ønsket prioritering forankret hos lokalforeningene og sentralstyret.


Nå blir det først forhandlet på sentralt nivå, deretter fortsetter oppgjøret på divisjonsnivå dersom det er midler igjen. Vi snakker da om tre forhandlingsområder på divisjonsnivå; Grensedivisjonen, varedivisjonen og divisjonene i Tolldirektoratet. Om det skal forhandles på virksomhetsnivå og/eller divisjonsnivå også gjenstand for forhandlinger.


De lokale forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober. Eventuelle opprykk blir etterbetalt fra 1. juli.


Eventuell tvist/brudd på virksomhetsnivå bringes inn for Statens lønnsutvalg. Tvist i divisjonene bringes inn for virksomhetsnivå før den eventuelt legges frem for Statens lønnsutvalg. Tvisten vil da behandles i tråd med tjenestetvistlovens regler.

Comments


bottom of page