top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Landsmøtet nærmer seg

5. november samles landsmøtet i Norsk Tollerforbund for å vedta en ny organisasjon, innkomne forslag, budsjett og valg med alle de endringene det innebærer.

Samtidig skal også virksomheten fra de siste tre årene gås igjennom, debatteres og godkjennes.


Nytt denne gangen er også måten forslag og sentralstyrets beretning presenteres på. I stedet for en stor beretning, er det en Landsmøteberetning som inneholder de gjennomgående sakene med representasjon, prinsipp-program, handlingsprogram, regnskap, forslag og valg. Som vedlegg til denne beretningen er Sentralstyrets årsberetninger for årene 2019, 2020 og 2021.
Ønsker du å vite mer om omorganiseringen av NT som skal vedtas på Landsmøtet kan du lese mer om det her: https://www.nt-ou.no/.Landsmøtet avholdes i helgen 5-7. november 2021 på tradisjonelt vis på Vestlia Resort på Geilo.

Comments


bottom of page