top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Mellomoppgjøret 2021: Kjøpekraften skal sikres

Pressemelding fra YS Stat

YS Stat krever at kjøpekraften opprettholdes. Det er utgangspunktet når årets lønnsoppgjør starter i dag.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, sier det er viktig å sikre kjøpekraften for alle medlemmer. Det vil si at lønnsveksten må være minst like høy som prisstigningen. – For å sikre at alle får et tillegg som sikrer kjøpekraften, ønsker vi en fordeling på lønnstilleggene der størstedelen gis sentralt, altså som generelt tillegg til alle, og en mindre del går til lokal fordeling, sier Arnesen. Han er tydelig på at de statsansatte har levert godt under pandemien, og at det skal honoreres. – Jeg vil ikke bruke ordet dugnad, men vi har gjort jobben vår under krevende forhold og endrede forutsetninger. Det er i år viktig at staten evner å se frontfaget som en norm og ikke et tak. Det igjen betyr at statsansatte kan gis mer enn det som ble resultatet i privat sektor, sier han. Fristen for å bli enige i forhandlingene er ved midnatt fredag 30. april. Blir det ikke enighet mellom partene innen fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai. YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, AVYO og Skolelederforbundet. Les hele pressemeldingen kravdokumenter og se pressebilder her:
Relevante dokumenter:

Krav 1 YS Stat 2021
.pdf
Download PDF • 3.69MB

Statens tilbud 26.04.211
.pdf
Download PDF • 203KB


SBU-rapport 2021
.pdf
Download PDF • 982KB


Pressebilder:

YS Stat-leder Pål N. Arnesen, foto: Vetle Daler, Parat

Forhandlingsstart. foto: KMD


Comments


bottom of page