top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Mens vi venter på Vedum

Norsk Tollerforbund har som kjent varslet Finansdepartementet om de alarmerende lave lønnsnivåene i Tolletaten. I dag har Dagbladet også skrevet om saken, den kan du lese mer om her:I saken uttaler også tolldirektør Øystein Børmer seg, og han støtter opp om de fakta Norsk Tollerforbund har lagt frem. Finansdepartementet her ennå ikke uttalt seg om saken, og NT venter på svar fra Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.


YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralorganisasjon) ved nestleder Hans-Erik Skjæggerud og YS Stat har også vært ute i dag og gitt NT sin fulle støtte i denne saken: "Våken Trygve Slagsvold Vedum?

Tolletaten har vært underfinansiert av Finansdepartementet i mange år nå. Norsk Tollerforbund har like lenge sagt klart fra om konsekvensene.


Tollerne gjør en viktig jobb for samfunnet og uten disse fagfolkene er grensene åpne for alt mulig vi ikke ønsker oss. Svak grensekontroll er en trussel for oss alle.


Norsk Tollerforbund med forbundsleder Karin Tanderø Schaug i spissen har YS sin fulle støtte i dette."


YS Stat skriver: "Tollerforbundet gjør noe med det. Direktøren bekrefter den fortvilte situasjonen, men hva gjør Finansminister Vedum? #Jegerstatsansatt forventer handling."


Comments


bottom of page