top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Mental helse, likestilling og kvinnehelse - gratis seminarer du kan delta på

Gjennom YS-fellesskapet er det de neste to ukene tre gratis seminarer du kan bli med på.Webinar 1: Hvordan kan du bli mer robust i møte med studier og yrkeslivet?

Når: Onsdag 28. februar 17:00-18:00

Hvor: MS Teams

Marcus Resch Ånestad (Nion)

Frist: ONSDAG 28. februar kl 15:00

Om webinaret: Målgruppen er unge medlemmer under 26 år. Studentene ved UiS oppfordres spesielt til å benytte seg av dette tilbudet.

Marcus Resch Ånestad (bildet) har mastergrad i klinisk- og helsepsykologi. Han er daglig leder i Nion, et selskap som jobber forebyggende med psykisk helse. Han har erfaring fra akuttpsykiatri, barnevern og rehabilitering, og har de seneste årene jobbet med flere forskjellige organisasjoner og fagforeninger, der han holder kurs, webinarer og workshops med formål om å gjøre folk mer robuste i møte med livets utfordringer.Webinar 2: Møt politidirektør Bendicte Bjørnland

Når: Mandag 4. mars 15:30-16:15

Hvor: Facebook-arrangement https://fb.me/e/6Bnlv2hWk

Frist: Ingen påmelding

Politidirektør Benedicte Bjørnland

Om webinaret: Dette webinaret retter seg mest mot medlemmer med lederstillinger, men er tilgjengelig for alle. Det faglige innslaget denne gangen vil sees i sammenheng med den internasjonale kvinnedagen og vil dreie seg om likestilling og inkludering i et ledelsesperspektiv. Benedicte Bjørnland har vært Politidirektør siden og 2019, og har tidligere vært sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Bjørnland vil, gjennom en samtale med Trond R. Hole, generalsekretær i Parat og leder av lederutvalget i YS, reflektere over tema, men også trekke paralleller til likestillingsarbeid i et litt større perspektiv uten at det utelukkende er sentrert rundt politiet. Likestillingsbegrepet har tradisjonelt handlet om likestilling mellom kjønnene, men lov- og avtaleverket skal også motvirke diskriminering på grunn av alder, funksjonsevne, etnisitet, religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og gjennom dette fremme mangfold. I Handlingsplanen for politiets arbeid for perioden 2022-2025 trekkes det frem at forankring i ledelsen er avgjørende for å legge til rette for arbeid med mangfold i politiet. På bakgrunn av det ønsker vi blant annet å adressere følgende:

  • Hvordan jobbes det med å sikre god forankring av arbeidet med mangfold, dialog og tillit i ledelsen?  

  • Hvordan har disse målene over tid bidratt til mer mangfold både når det kommer til rekruttering men også lederstillinger i Politiet?   

  • Hvordan jobber politiet for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven Webinar 3: Kvinners arbeidshelse: Hva vet vi og hva trenger vi mer kunnskap om?

Når: Fredag 8. mars 09:00-10:00

Hvor: YS Huset (Lakkegata 23, Oslo) og digitalt arrangementet på Facebook

Frist: Ingen påmelding

Therese N. Hanvold (STAMI)

Om webinaret: Alle er velkommen til YS-frokost om kvinners arbeidshelse. Kvinnehelseutvalgets rapport påpekte behovet for mer kunnskap om kvinners arbeidshelse, og regjeringen følger nå opp dette med et eget utvalg som skal utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær. I den forbindelse har YS invitert direktør Therese N. Hanvold i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) til vår tradisjonelle 8. mars-frokost. Temaet er hva vi pr i dag vet om kvinners arbeidshelse, og hva vi trenger å vite mer om.

Comentários


bottom of page