top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NT deltok i debatt på ledersamlingen

Oppdatert: 14. des. 2022

I år var forbundsledelsen i Norsk Tollerforbund invitert og fikk på forhånd "frie tøyler" til å stille tolldirektøren de spørsmålene man ville.

Lett stemning under debatten. Fra venstre tolldirektør Øystein Børmer, Administrasjonsdirektør Erik Guldhav, forbundsleder Karin Tanderø Schaug, og ATV i NT-Lederne, Ragnar Dahl.

Tolletatens ledersamling avholdes to ganger pr år. Den starter med lunch på åpningsdagen. Dette er en fin arena hvor ledere fra hele landet samles. Alle ledere fra og med nivå 4 møtes og deler erfaringer og diskuteres felles og ulike problemstillinger.


Årets siste samling ble avholdt på Gardermoen. Tolldirektøren ønsket velkommen og redegjorde for status i Tolletaten. Situasjonsanalysen handlet i stort om en ubalanse mellom oppgaver og ressurser i Tolletaten. Han redegjorde også for hvilken rolle Tolletaten har rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen i krigen Russland fører mot Ukraina.


I år fikk vi et foredrag med Jon Inge Hammersmark (bildet), kjent som Kapteinen fra Kompani Lauritzen.

Han snakket om lederskap, mål, veien til mål og forskjellen på generasjoner. Foredraget har den slående tittelen - Lederskap «Det kan alltid bli verre». Han hadde mange gode råd til hvordan man kan være en god leder.


Gruppearbeidet denne gangen handlet om samhandling i Tolletaten. Hvordan kan man jobbe bedre på tvers av divisjoner og/eller avdelinger? I gruppene satt det ledere fra alle deler av etaten og fra hele landet. Dette gjorde at man ble kjent med hverandres oppfatninger og problemstillinger.


På kvelden var det middag med underholdning underveis.


På dag to avholdt Tolldirektøren og divisjonsdirektøren i AD en debatt hvor leder for NT-lederne, Ragnar Dahl og Forbundsleder Karin Tanderø Schaug fikk stille spørsmål vi vet mange lurer på. Lederne våre sitter med mange av de samme spørsmålene som alle oss andre, og det var fint å få satt lys på mange problemstillinger. Øystein Børmer og Erik Guldhav svarte etter beste evne …


Lederkonferansen ble avsluttet med lunch, før NT avholdt en egen lederkonferanse for sine medlemmer i NT-Lederne.
Her er spørsmålene som ble stilt fra NT:

Hvordan havnet etaten i denne situasjonen?

Dette er alvorlig for alle parter. Det er alvorlig for Norge, for etaten og ikke minst den enkelte ansatte.


Vi ble lovet i 2013 en rendyrket, robust og sterk Tolletat. Nå skulle vi virkelig skinne. Istedenfor står vi på kanten av stupet og må senke kontrollnivået. Det er en enorm fallitt erklæring og de som må betale for det er de ansatte. Som har stått brask og bram i dette hele veien. Gjennom toll/skatt, bytte av tolldirektører, OU og pandemi. Ledere som har stått i dette sammen med sine ansatte.

Har du som tolldirektør feilet i få frem konsekvensene av kutt i driftsbudsjettene? Har vi vært blendet av satsingen på digitalisering og ikke sloss godt nok mot blå blå regjering, ABE reformen, digitalisering og effektiviseringskrav?

Digitalisering og effektivisering?

Det snakkes mye å frigjøre ressurser til kontroll. Både i GD og VD. Det skal løse litt av «floken» vi sitter i. Det er naturlig å tenke det og det høres nok flott ut i departementet og for regjeringen. Men hvordan er det tenkt i praksis? Mange av de som sitter for eksempel inne, jobber med vareførsel, tvinn, omberegninger, info osv. Er planen at de skal ut i grensekontroll? Eller skal de omskoleres og vil følge videre med sine seksjoner.? Alle som jobber med ekspedering, skal ut i kontroll?


Jeg opplever at ledelsen blir svevende og veldig lite konkrete når dette diskuteres. For ene spørsmålet er om ledere bør forberede seg på at ansatte kan miste jobbene sine, det andre spørsmålet er hvem som faktisk skal sikre tollfaget vårt fremover. For uansett digitalisering og effektivisering- det er tollfaget, kompetanse og erfaring med det som ligger i bunn i alt vi driver med. Jeg er veldig bekymret for at ansatte må betale en unødvendig pris og at etaten tar ut effektiviseringsgevinster for tidlig.

På ett eller annet tidspunkt vil Stortinget stille spørsmål om balansen i etaten.

Vi er en operativ etat, men hva er operativ tjeneste? Når GD stadig blir mindre og mindre, mens

divisjonene i Tollbugt står likt eller øker… Da blir balansen unaturlig. I tillegg oppleves det for mange at veien til toppen er lang, at staber bygges ut og byråkratiet øker. Gruppeoppgavene om samhandling i går gikk jo litt på dette. Dette er for øvrig også spørsmål som flere partier på Stortinget allerede har stilt NT. Har tolldirektøren noen tanker om dette nå som vi stilles til veggs på egne prioriteringer?

Som tillitsvalgte, og jeg snakker på vegne av alle fagforeningene i etaten, vi ønsker ikke å sette ansatte opp mot hverandre.

Alle roller og oppgaver er viktige i dette bildet. Men jeg må spørre - hvorfor hører vi bare snakk om å legge ned tollsteder? Bygge ned operativ virksomhet, Med all respekt for alle deler av etaten, men det er faktisk kjernevirksomheten vår.


Vi har diskutert mye hvem som er viktigst. Og NT mener alle er viktige. Men mange spør seg uansett… tollerne vil klare seg mer enn bra nok alene på grensen og beslagene vil komme uansett. For uansett hvordan man vrir på problemstillingen, Tolletaten måles på resultater av beslag. Nå er vi også der at vi skal måles på beslag basert på etterretning. Ergo, det er avgjørende med god balanse mellom ressurser ute og ressurser inne for å nå målene.

Vi ønsker å stille spørsmål om strategien med at man må ha et lønnstilbud for å møtes på 2.5.3.

Resultatet av dette er et nytt lønnsnivå for de som har søkt andre jobber. …


Nå har vi følgende grupper tollfaglige, med hvert sitt lønnsnivå: ITO- de nyeste helt uten erfaring, Vi har de som har søkt jobb, men takket ja til 2.5.3. Også har vi de som har jobbet her lenge, men ikke utfordret arbeidsgiver med å søke seg ut. Gruppen i midten begynner å bli ganske stor og skaper en ny form for misnøye…. Det kan nesten vi virke som etaten ønsker at resten skal søke nye jobber og på den måten kan arbeidsgiver plukke de de vil beholde. Er det en måte å kvitte seg med ugresset? For det kan nå synes at den faktiske markedsverdien er 7-10 lønnstrinn opp for tollfaglig kompetanse. At det ligger på rundt lønntrinn 63-65, og for ledere, godt over ltr 75.


Fra fagforeningens side så vil vi jo mene at markedsverdien er satt i ganske stor grad, både på ledernivå og ansatt nivå. OG dessverre henger kanskje de ansatte med høyest kompetanse og mest erfaring betydelig etter. Er det på tide å rive av plasteret og ta de grepene som er nødvendig. Kostnaden vil komme uansett og spørsmålet er hvem etaten ønsker å gi den lønnen til. Nye kollegaer eller dagens ansatte…

Øystein Børmer anerkjente at etaten har store utfordringer på lønn og ressurser. Han er langt på vei enig med NT i fremstillingen av utfordringene. Børmer forklarte litt om sine «spilleregler» i Finansdepartementet hvorpå han presiserte at han er glad for, og heier på, NTs arbeid opp mot politikere og ekstra bevilgninger på statsbudsjettet. På spørsmål om NTs medlemsundersøkelse sier Børmer seg enig i at tallene er dystre. Han ønsker dog ikke at flere skal slutte da han trenger alle som jobber her.


Flere spørsmål ble det ikke tid til, men hadde det vært det ville disse også blitt stilt til tolldirektøren:


Er vi under feil departement?

Er dette et resultat av å være under finansdepartementet?

Jeg ser at Høyre mener vi kan effektivisere enda mer.

Og derfor kutter de ytterligere 55 millioner i sitt «lekebudsjett». Hva tenker du om dette… med tanke på fremtiden og potensielt regjeringsskifte….

Har vi faktisk ingen andre innsparingsmuligheter enn færre ansatte og færre tollsteder?

Er hver stein snudd?

Bachelorgraden i UiS?

Dette koster betydelig slik løpet er lagt opp med praksis, utdeling av personlige uniformer osv osv. Her må det blir en vurdering av kost /nytte? Hva tenker etaten om de kostnadene som er påløpt her?


コメント


bottom of page