top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NT i møter med regjeringspartiene


Geir Indrefjord (til venstre), Kjerstin Funderud og Sigbjørn Gjelvik fra SP i møte med forbundsledelsen i NT.

I løpet av denne uken har forbundsledelsen vært i flere politiske møter med både Senterpartiet og Arbeiderpartiet.


Karin Tanderø Schaug og Nina Sypriansen Monsrud møtte fredag Arbeiderpartiet Lise Christoffersen som sitter for Arbeiderpartiet i Finanskomiteen. Med på møtet var også Roger Skjerva fra YS. Tema var de store budsjettutfordringene Tolletaten står opp i, samt ressurssituasjonen og lønnsnivået i etatet. Alt henger sammen og det var viktig for NT å vise helheten i de utfordringene vi står i.


Tidligere i uken var Schaug og Monsrud i møte med Sigbjørn Gjelsvik i Finanskomiteen, Geir Indrefjord og Kjerstin Funderud, alle fra Senterpartiet. Denne gangen var endringene i Tolloven, selv om både budsjett, ressurser, lønn og oppfølging av lovnadene i Hurdalsplattformen også ble nevnt. Det planlegges et eget møte med SP om det sistnevnte.


NT er godt fornøyd med å få anledning til å snakke med politikerne direkte, og ikke kun gjennom media, selv om forbundet også er aktive på den fronten for tiden. I forrige uke var det Amedia som delte saken fra Halden Arbeiderblad og Fredriksstad Blad over store deler av sør og østlandet, mens det nå er på gang en artikkel i avisene i Nord. NRK har også vært i kontakt med oss uten at det er klart hva slags nyhetsoppslag dette vil bli ennå.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug i møte med APs Lise ChristoffersenComentários


bottom of page