top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

NTs politiske møter i høst

Det er ingen tvil om at Norsk Tollerforbund har en avgjørende rolle når det kommer til å lære våre folkevalgte hva Tolletaten faktisk er og viktigheten av den.Under NTs debatt under Arendalsuka i sommer kom det tydelig frem fra samtlige av debattantene at Tolletaten var ukjent og at det er en virksomhet som få politikere engasjerte seg i. NT har derfor denne høsten brukt mye tid og ressurser på akkurat det, nemlig politisk påvirkning.


For realiteten er at der politikerne engasjerer seg og legger press, der skjer det ting. Tolletaten opplevde litt av det når Frp kom i regjering i 2013 og vi fikk en styrking av 123 årsverk, ANPR og etter hvert blålys. Siden det har det vært stille…


Det å påvirke et statsbudsjett tar mange år, men forventningene var likevel til stede når Vedum fremla 2023-budsjettet. Og de er til stede nå som det forhandles. Det er her vi kan lese om vi har lykkes eller ei.


Målet til NT er en styrking av årlige budsjettrammer på over 500 millioner. I tillegg er det kortsiktige målet en krisepakke på 300 millioner. Dette må til for å snu den negative utviklingen av etaten og gjøre oss til en sterk kontrolletat med høy beredskap - og kontrollevne.

  • 13. september møtte vi Roman Linneberg Eliassen fra SV.

  • 21. oktober møtte vi Frp ved Espen Espeset og Hans Andreas Limi.

  • 9. november kom Senterpartiet til Tollbua. Her møtte Kjerstin Wøyen Funderud, Geir Indrefjord og Per Martin Sandtrøen.

  • 10. november møtte vi Høyre ved Mahmound Farahmand.

Det forventes videre et møte med Arbeiderpartiet med kort tid.


Fra NT stiller forbundsleder Karin Tanderø Schaug og nestleder Nina Sypriansen Monsrud.


Tema på samtlige møter er den krevende budsjettsituasjonen som Tolletaten befinner seg i. Vi har fokus på økt varevolum, større kompleksitet, økt reisevirksomhet, flere regelverkseiere, flere oppgaver osv.


Dagens budsjett er reellt settt enorme kutt når vi ser på utviklingen over mange år.


Et annet viktig budskap er hva konsekvensene er for Norge, sikkerheten og totalberedskapen når tolletaten stadig svekkes. Tolletaten er en del av totalforsvaret og ved en svekkelse av Toll, utgjør det en stor sikkerhetsrisiko for landet vårt.


Målet er økte ressurser, en betydelig økning av lønnsnivå og utbedring av flere lokasjoner og utstyr.

Comments


bottom of page