top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Omstillingsdokumentet ute på høring


Forslag 10 - Omstillingsdokumentet beskriver detaljene i den nye organiseringen av Norsk Tollerforbund.


Sammen med det tidligere vedtatte Forslag 9 - Styringsdokumentet, danner disse to grunnlaget for alle forslagene som skal vedtas på kommende landsmøte.


NT-OU har pågått i snart to og et halvt år, og dette kulminerer nå med dette siste forslaget. Etter dette er det vil forbundsledelsen og sentralstyret legge frem sine forslag på landsmøtet i november. Dette er den største endringen i forbundet siden sammenslåingen i 1980 (vedtatt i 1977).


Forslag 10 - Omstillingsdokumentet er delt inn i fem kapitler, hvor de fire første nå er gjenstand for en høringsrunde i landsstyret og sentralstyret.


De fem kapitlene er:

Kapittel 1 - Felles Økonomi

Kapittel 2 - Vedtekter

Kapittel 3 - Styrende Dokumenter

Kapittel 4 - Utvalg og komiteer


Kapittel 5 - O3 - Overgangsordninger, oppløsning og oppstart av nye avdelinger vil komme som en praktisk veileder for lokalorganisasjonen etter at høringen er avsluttet.


Du finner alle dokumentene, med delrapporter og vedlegg på nettsiden https://www.nt-ou.no/dokumentarkiv-forslag


Frist for høringen er satt til fredag 17/9-2021. Alle lokalforeninger har fått tilsendt høringsdokumentene og er også invitert til en egen Q&A på Teams førstkommende mandag.


Har du innspill til dokumentene kan du ta kontakt med din lokalforening.

Comments


bottom of page