top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Søknad om leie av NTs ferieboliger 2024


Over nyttår starter en ny leieperiode frem til 1.mai-helgen. Gå inn på hyttetrekk.no og søk om leie av NTs to hytter innen fristen 27. november 2023.Utleieperiode jan-mai 2024

Det er nå lagt ut utleieperiode fra 5. januar og frem til 1. mai-helgen. Du søker om leie ved å logge deg inn på hyttetrekk.no (husk å bruke/lage egen NT-profil, IKKE bruk samme konto som når du søker Tolletatens feriehjem!). Trekning og tildeling av hytteleie på begge hyttene gjøres 27. november 2023.


Bli varslet ved om avbestilling og restmarked

Vi anbefaler også du på hyttetrekk.no går inn på menypunkt 5 - Min konto og huker av for varsling når det gjøres avbestillinger og ledige plukkperioder. Det hender at noen må avlyse sitt opphold og da kan du bli varslet om dette slik at du kan benytte hytten i stedet!


Plukkdager gir ikke poengbelastning

Det er også flere ledige helger og ukedager i denne perioden frem til jul - gå inn og velg dine dager (til gammel pris!) og husk at på plukkdager så gis det ingen prikkbelastning, slik at du havner ikke lenger bak i køen ved neste søknad!Prisjustering 2024

NT justerer leieprisene for NTs ferieboliger etter nyttår. De to første årene etter omorganiseringen har prisene vært holdt kunstig lave og ikke justert i takt med den voldsomme prisstigningen. Prisene i 2024 økes derfor noe, både for døgn-, helge- og for høytidsleie. Prisøkningen fremkommer når du søker om hytte/velger plukkdager på hyttetrekk.no. Prisøkningen er holdt innenfor den intensjonsavtalen NT har med lokalavdelingene som i sin tid overførte eiendommene til NT sentralt.

Ny prisstruktur i 2025

Det vil for 2025 komme en ny prisstruktur for hytteleien uten at det nødvendigvis betyr at prisene samlet sett går opp. Eiendomsutvalget vil i løpet av 2024 komme frem til forslag for den nye prissettingen.Egenbetaling strøm

Forbruket av strøm faktureres hver enkelt leietaker i etterkant av gjeldende leieperiode. Forbundsstyret har kommet frem til at dette er den mest rettferdige måten å fordele de økte strømutgiftene på da ikke alle lader EL-bil under oppholdet. I praksis vil leietakeren bli bedt om å lese av strømmåleren ved ankomst og før avreise.

  • Disse tallene sendes inn til NT, som igjen da fakturerer den enkelte leietaker ut i fra reelt forbruk.

  • Strømforbruk når hytten ikke er utleid dekkes i sin helhet av NT, slik at det kun er for de dagene man er på hytten man faktureres for.

  • Leietaker vil først betale for leien, og deretter bli fakturert for strømforbruket i etterkant av leieoppholdet (det faktureres etter at gjeldene trekkperiode er over)


Comentarios


bottom of page