top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Statsansatteundersøkelsen

Mandag 14. mars offentliggjøres resultatene fra statsansatteundersøkelsen 2021. Undersøkelsen har blitt gjennomført hvert tredje år siden 2007, og utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle statens sentrale arbeidsgiverpolitikk. Den ble sist sendt ut i oktober 2021. I alt deltok 4 136 medarbeidere og 769 ledere.Tillitsvalgte i NT inviteres til å delta digitalt på presentasjonen av denne undersøkelsen mandag 14. mars klokken 09-10.


Om statsansatteundersøkelsen

DFØ har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), gjennomført statsansattundersøkelsen 2021. DFØ vil overrekke resultatene til statssekretær Gunn Karin Gjul i KDD, og redegjør overordnet for de viktigste funnene. Deretter vil DFØ presentere hovedfunnene fra undersøkelsen og avslutningsvis blir det en samtale mellom forskere og arbeidsgivere.


Statsansatteundersøkelsen 2021 har kartlagt mange av de samme temaene som ble kartlagt i 2018-undersøkelsen. I møtet viser DFØ hvordan statsansatte opplever jobbengasjement og gjennomføringsevne, og trekker frem temaer som gir et bilde av hvordan statsansatte opplever egen arbeidssituasjon. Resultatene blir lansert som egne temahefter som går mer i dybden om blant annet ledelse, kompetanse, digitalisering, endring og ny arbeidshverdag. Se resultatene fra 2018 her.
Målgruppe

HR-ledere og toppledere i staten, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Andre som har interesse av statsansatteundersøkelsen og statlig arbeidsgiverpolitikk er velkommen til å delta.Program

9.00: Velkommen

9.05: Overrekkelse av statsansatteundersøkelsen - Statssekretær Gunn Karin Gjul i KDD får overlevert undersøkelsen fra DFØ

9.15: Presentasjon av hovedfunn - v/Simen Hustad, DFØ

9.35: Hva sier resultatene om statsansattes hverdag? - En samtale mellom forskere og arbeidsgivere.

9.55: AvslutningPraktisk informasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomfører lanseringen som et hybridmøte fra Nationaltheatret konferansesenter i Haakon VIIs gate 9 i Oslo. Tillitasvalgte i NT kan følge følge lanseringen digitalt. Det er mulig å melde seg på for fysisk deltakelse, men NT dekker ikke reiseutgifter for dette møtet.


Lenke vil bli tilsendt etter påmelding og lenke vil også bli lagt ut her.Pris

Arrangementet er gratis.


Kontaktperson

Har du spørsmål om arrangementet, ta kontakt med: Klaus Breivik på e-post klaus.breivik@dfo.no

Comentários


bottom of page