top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Statsbudsjettet gjør ressurssituasjonen enda verre

Tolletatens mangel på bemanning ved grenseovergangene er flere steder kritisk – og forslaget til statsbudsjett vil kunne gi alvorlige konsekvenser for etatens evne til å trygge Norges grenser og sikre staten inntekter.

illustrasjonsfoto: NT Media

Norsk Tollerforbund ber Regjeringen om å tildele nok midler til at det kan sikres tilstrekkelig bemanning på Norske grenseoverganger.


Det som ser ut som en økning fra i fjor er i realiteten en nedgang. Lønns- og prisvekst er høyere enn økningen på 2,1% i forslaget til lønns- og driftskostnader. Under pandemien har varestrømmene fortsatt å øke og nå som trafikken ventes å komme tilbake til minst samme nivå som før pandemien blir situasjonen ytterligere forverret. Kontrollberedskapen i Tolletaten er allerede nå på et historisk bunnivå og er nærmest fraværende enkelte steder, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug.


De som jobber som operative tollere – de som står på grensen slik mange har lært å kjenne og satt pris på gjennom tv-serien TOLL, er også i ferd med å bli akterutseilt lønnsmessig og er i realiteten blitt et lavtlønnsyrke. Dette er en sterkt medvirkende årsak til at kritisk tollfaglig kompetanse er i ferd med å forsvinne ut av etaten, og kan bare bøtes på med lønnsmessige incentiver – dette må det gis langt større rom for i et statsbudsjett, legger Schaug til.


Med en tolletat som har store behov for oppbemanning nå og i de kommende år, gir dette budsjettforslaget dårlige forutsetninger for å løse samfunnsoppdraget. Om dagens situasjon fortsetter vil det om kort tid ikke være nok ressurser til en gang å holde enkelte grenseoverganger åpne for tollklarering av kommersiell vareførsel, enda mindre en kontroll av dette og annen grensekryssende trafikk.


Norsk Tollerforbund er svært bekymret for at regjeringen ikke forstår hvilke konsekvenser en tolletat uten tilstrekkelig bemanning på grensen kan føre til. Vi som forbund håper den nye regjeringen følger opp sin interesse for problematikken fra før valget til reelle tiltak allerede når budsjettet skal behandles i Stortinget og i det reviderte budsjettet til våren. Samtidig krever Norsk Tollerforbund at "ostehøvelkuttet" skrinlegges en gang for alle og at staten i stedet flytter fokus til best mulig statlige tjenester for skattebetalernes penger, avslutter Karin Tanderø Schaug.

PS. Norsk Tollerforbund følger opp denne uttalelsen ved å kontakte finanskomiteene i det nye Stortinget for å be om enkeltmøter for å øke situasjonsforståelsen og diskutere løsningsforslag.


Comentarios


bottom of page