top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Stor NT-interesse på UiS

Denne uken har Norsk Tollerforbund vært på besøk hos studentene ved det nye tollstudiet på Universitetet i Stavanger for å informere om organisasjonslivet generelt og Norsk Tollerforbund spesielt. De fleste i klassen har allerede blitt medlemmer i NT!Baste Ramsdal og Line Hamsaas fra rekrutteringsutvalget var sammen med nestleder Rune Gundersen (ikke på bildet) på "campus" og hadde informasjonsstand, deltok i podcast og var ellers tilgjengelige for de nye studentene.
Stor interesse for tolleryrket og tollerhverdagen

Det var veldig stor interesse fra alle de som besøkte standen vår. Selv om det ikke var obligatorisk oppmøte på universitetet denne dagen var drøyt 30 av de ca 45 studentene innom standen i løpet av de to dagene.


Studentene var veldig ivrige og spurte naturligvis mye om Tolletaten og hvordan det var å være toller, oppgaver og erfaringer fra virkeligheten. Spørsmålene gikk på alt fra hvordan dagene var, hva man kunne bli og om man måtte kunne «alt» som var av tollfaglige ting. Baste, Line og Rune svarte så godt de kunne om både etaten og fagforeningen. Spørsmålene var mange og varierte og de tillitsvalgte i klassen var svært behjelpelige til til å fremsnakke informasjonsstuntet. Elevene var veldig positive til at NT hadde tatt turen til Stavanger.Viktig å blir organisert

Når det kom til foreningsarbeid var studentene var veldig interessert i hva salgs kurs NT kunne tilby og hvordan de kunne påvirke hva de kunne bli etter de hadde fått jobb i etaten. Noen ga uttrykk for at de «bare» ønsket grense, mens andre var mer opptatt av IT og organisering. Mange meldte seg inn når medlemskapet var gratis og de kunne få gode forsikringer.


NT forklarte viktigheten av å være organisert og bevisstheten om våre rettigheter som arbeidstaker og at man kan forhandle, kreve og stille spørsmålstegn med forslag og avgjørelser fra arbeidsgiversiden. Dette var studentene enige om var viktige ting å ha med seg.Studentenes tanker rundt studiet

En del av studentene var overrasket over mengden teori de måtte kunne før de kunne lære «tollerting» og alle gledet seg veldig til praksisperioden som starter i februar. For tiden tar de Organisasjonsteori og Logistikk, noe mange syntes var litt tørt, men de var enige om at det var greit å kunne se ting i et større perspektiv og hvilken rolle etaten hadde.


Selve studentene var unge, mange kom rett fra vidergående. Geografisk kom de fra hele landet, men en hovedvekt fra Vest- og Østlandet (trolig pga. beliggenheten av UiS + store grenseovergangen på østlandet). De var også flere som kunne ekstra språk, inkludert kinesisk(!)

Flere av studentene hadde lenge ønsket å bli tollere, mens andre var inspirert av TV-serier som «Toll» og «Grensevakten Australia».


Før det hele var slutt ble også Baste og Line intervjuet av en egen Podcast for klassen, hvor man hadde samlet opp spørsmålene som studentene hadde stilt i løpet av dagen, slik som fordeler og ulemper og hvordan en vanlig hverdag ser ut og så videre.Rekrutteringsutvalget i NT snakker med fremtidige kolleger på Universitetet i Stavanger.Hva er et studentmedlemskap?

Å bli medlem i NT før man er ansatt i Tolletaten er en nyvinning nå som det ikke lenger vil være egne kull på TKS. Medlemskapet er gratis og kan på mange måter sammenlignes med fordelsmedlemskap i og med at de får tilgang til alle medlemsfordeler i NT (ikke advokatavtalen, den må abonneres på) og gjennom YS Fordel.


I tillegg til å være med å påvirke sin fremtidige arbeidshverdag, kunne spare mye penger ved å bruke en eller flere av NTs medlemsfordeler, vil NT også gjennomføre flere tiltak ovenfor studentene, slik som oppfølging i praksisperioden, informasjonssamlinger og eventuelt også kurstilbud når ny kursplan blir ferdigstilt.


På selve universitetet har ikke NT noen formel forhandlingsrett, det gjøres av egne studentorganisasjoner og her har klassen egen tillitsvalgt. Men NT vil allerede nå være en forlenget arm inn til foreningslivet ved jevnlig dialog og råd til studentene. NT vil også forhandle på vegne av sine medlemmer når de er i praksis i Tolletaten, og NT vil også ivareta studentenes interesser i deres eventuelle fremtidige arbeidsplass gjennom de formelle og uformelle fora NT deltar i. Ved en eventuell ansettelse i Tolletaten vil medlemskapet bli gjort om til ordinært medlemskap. Dersom studenten avslutter sin utdanning uten å bli ansatt i Tolletaten avsluttes samtidig medlemskapet i NT.

Comments


bottom of page