top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Tallene som danner grunnlaget for lønnsoppgjørene er lagt frem idag


YS' sjeføkonom Merete Onshus. foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Fredag morgen la TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) frem sin foreløpige rapport. Dette danner grunnlaget for de kommende inntektsoppgjørene.


I rapporten fremkommer det blant annet en oversikt over over utviklingen i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne gjennom fjoråret.


TBU anslår nå konsumprisveksten til 4,1 prosent fra 2023 til 2024. Året før ble prisveksten 5,5 prosent.


De foreløpige tallene viser at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ble 4,8 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023. Samtidig landet årslønnsveksten i både kommunene, Spekter-området og staten over frontfagsrammen i fjor.

  • 5,0 prosent for industriarbeidere og til 4,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

  • 3,9 prosent i Virke-bedrifter i varehandelen

  • 4,4 prosent i finanstjenester

  • 5,4 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

  • 5,8 prosent i helseforetakene

  • 6,4 prosent for ansatte i staten (Foreløpige beregninger viser at årslønnsveksten i staten eksklusiv Forsvaret er på 5,9 prosent)

  • 5,6 prosent for ansatte i kommunene


Her er det verdt å merke seg at dette er en foreløpig rapport, og det vil komme endelige tall rett før påske.Relevante artikler:

Les hva YS Stat skriver om TBU her: TBU - tallgrunnlaget for lønnsoppgjørene

Les også uttalelse fra YS-leder Hans-Erik Skjæggerud: Folk flest har fått en reallønnsnedgang

Her kan dere lese hva Regjeringen skriver om TBU: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

Commentaires


bottom of page