top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Toll hører hjemme i totalberedskapenUnder YS Stat-konferansen var tillit og beredskap de to store temaene. Norsk Tollerforbund var tilstede og argumenterte for at Tolletaten blir dratt frem fra glemselen når det snakkes om beredskap og samfunnssikkerhet.


Norsk Tollerforbund har lenge jobbet for at politikere og andre skal lære om og forstå Tolletatens rolle knyttet til samfunnssikkerhet og samfunnsberedskap. Forståelsen må følges av handling.Må frem i bevisstheten

Tolletaten glemmes når det snakkes om totalberedskap. Det er en bredde i samfunnsoppdraget politikere og menigmann ikke ser behovet for å styrke. Det kuttes og kuttes innen toll i Norge. Dette roper vi nå varsko om, advarte forbundsleder i NT, Karin Tanderø Schaug.


Temaet på på årets YS Stat-konferansen passet således perfekt til hva NT har som ett av hovedprioriteringene i 2023, og hun brukte tiden på talerstolen til å gjøre rede for misforståelsen i samfunnet om bredden i det Tolletaten faktisk har ansvaret for og jobber med i det daglige - som er nettopp en kontinuerlig beredskap og beskyttelse av samfunnssikkerheten.


I den offentlige debatten er det en tendens til at forsvar, politi, nødetater, helse - og i de siste årene IT og kraft - er de som blir trukket frem når det snakkes om sikring av samfunnet og våre verdier. Enten det er i skyggen av Ukraina-krisen, pandemi, kugalskap, flyktningkrise, kriminalitet eller terror, så står Tolletaten likevel ofte i front når tiltak treffes - enten midlertidige - eller som faste, daglige oppgaver.


Norsk Tollerforbund påstår at Tolletaten ofte forblir unevnt pga manglende kunnskap om etatens viktige rolle for samfunnssikkerheten - det må både etaten og politikere gjøre noe med - det er ingen andre etater eller samfunnsinstitusjoner som kan overta Tolletaten sine oppgaver. Som forbundsleder Karin Tanderø Schaug illustrerte under sitt foredrag på konferansen: "Krisene kommer stadig oftere, Tolletaten får stadig økende oppgaver og ansvar - og Tolletaten fortsetter å bli bygget ned". (se også artikkel i Dagbladet: "Et gigantisk hull i gjerdet").


Nedgangen får katastrofale følger. Politikerne har ikke gjort jobben sin. De har kuttet med ostehøvelkutt gang på gang, og det vil koste Norge dyrt, advarte Tanderø Schaug tydelig fra talerstolen.


Forbundslederen avsluttet sitt innlegg med å advare om konsekvensene av å ikke bruke nok ressurser på beredskap;

Tolletaten er sentral i totalberedskapen, men uten budsjetter må ambisjonene senkes - det vil koste Norge og samfunnet dyrt!Du kan laste ned presentasjonen her:

NTs presentasjon til YS Stat konferansen 2023
.pdf
Last ned PDF • 3.52MB


Totalberedskapskommisjonen

Leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, sammen med YS Stat-leder Jens B. Jahren (t.h.). foto: Ingunn Larsen/YS

På selve konferansen ble det på dag to holdt en tydelig og svært forklarende presentasjon av leder i Totalberedskapskommisjonen, tidligere general, Harald Sunde.


Den tidligere forsvarssjefen pekte på at det gjøres mye godt beredskapsarbeid, både av statlige ansatte, næringslivet og frivilligheten, men at det kreves bedre samhandling.


Hans totalberedskapskommisjon skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene i Norge kan benyttes best mulig. Det skal ende opp i en rapport i juni senere i år.


Vi må finne nye tverrsektorielle samarbeidsformer, slik at vi kan jobbe bedre sammen på tvers av stat, fylke og kommune. Samlokalisering gir bedre beredskapsevne, argumenterte Sunde.


Også her benyttet Norsk Tollerforbund muligheten og stilte Sunde direkte spørsmål om ikke Tolletaten må nevnes i større grad når man snakker om beredskap og samfunnssikkerhet. Sunde gikk langt på vei i å bekrefte at kommisjonen også har sett det samme og sa seg enig i at Tolletaten spiller en viktig rolle for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge.
En dagsaktuell konferanse

YS Stats-konferansens tema "Tillits og beredskap" passer godt til hovedorganisasjonen YS sitt politiske satsingsområde for 2023 “Samfunnssikkerhet og beredskap”. Nyvalgt leder i YS Stat, Jens Jahren var sammen med de to nestlederne Unn-Kristin Olsen (Parat) og NTs egen Karin Tanderø Schaug vertskap for en innholdsrik konferanse hvor flere av YS Stats åtte forbund fikk godt med taletid, herunder altså NT, men også Norges Politilederlag (del av Parat) og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.


Det ble også viet tid til å snakke om tillitsreformen, en av regjeringen viktigste saker i denne stortingsperioden. Her ble det blant annet understreket viktigheten av at reformen starter ute i virksomhetene og ikke blir politisk styrt fra toppen. Det ble også vist en video fra kampanjen #jegertillit som ble åpnet under Arendalsuka og kjørt utover høsten. Det ble gjennomført en paneldebatt med YS Stat-leder Jahren, statssekretær Ole Gustav Narud (KSS) og daglig leder i Civita, Kristin Clemet. Du kan følge både #jegertillit og arbeidet med tillitsreformen på YS Stat sine kampanjesider www.tillitsreformen.no.Mer beredskap og sikkerhet

YS vil sammen med forbundene jobbe for en felles kampanje om beredskap og sikkerhet i løpet av året.

Vi har sett flere eksempler for at beredskapen ikke har fungert de siste årene. Norge har også nye ytre farer. Derfor har YS valgt totalberedskap som en av våre hovedsaker i år, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.


Beredskap handler ikke bare om blålys-beredskapen. Derfor har vi invitert alle forbundene i YS til å drive påvirkningsarbeid i en felles kampanje om beredskap i år. Forbundene som er tilsluttet YS Stat er avgjørende for at innbyggerne skal leve trygge liv, sa Skjæggerud.


Norsk Tollerforbund fortsetter også å gjøre nye spennende ting - og en av dem er at det til høsten blir arrangert en egen beredskapskonferanse. Det er NTs store satsingsområde i 2023 - for å få økt fokus på Tolletatens rolle i beskyttelsen av det norske samfunnet - og at beredskap må prioriteres av bevilgende myndigheter.YS Stat forbereder et vanskelig lønnsoppgjør

Budskapet vi får servert fra våre tillitsvalgte er at det er stadig mer krevende å skaffe tilstrekkelig kompetanse, og at mange går over til andre sektorer på grunn av for dårlige lønnsvilkår, sa Jens Jahren, ny leder for YS Stat.


Mange av de som har lengst erfaring forteller at frustrasjonen deres øker når det gjelder hvordan de settes i stand til å utføre sitt daglige virke. Dette er signaler vi tar med oss inn i lønnsoppgjøret, advarte Jahren.


Det er det viktig at også arbeidsgiver tar på alvor. Jeg vil jobbe for at dette blir korrigert. Staten kan ikke tape kampen om de kloke hodene, sa Jahren.


Mange benyttet taletiden til å takke avgåtte leder for YS Stat, Pål N. Arnesen, for mange års kjempeinnsats for å bedre statlige ansattes rettigheter, samt ønske Jens Jahren lykke til som ny leder for YS Stat.

コメント


bottom of page