top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Velkommen til Landsmøtet 2021

I dag starter en historisk helg på Geilo hvor det 14. ordinære landsmøtet i Norsk Tollerforbund avholdes.


Karin Tanderø Schaaug med sin åpningstale på Landsmøte2021.

For 41 år siden ble Norsk Tolltjenestemanns Forbund av 1904 og Norsk Tollerforening av 1906 slått sammen til Norsk Tollerforbund. Denne gangen slår vi sammen NT og alle lokalforeningene til ETT forbund. Mer om det kan du lese i beretningene våre her. Og om du ønsker å lese alt om omorganiseringsprosessen i NT-OU kan du lese alle dokumentene her: www.nt-ou.no


Et rekordstort antall delegater og gjester er samlet for å gå igjennom beretningene fra de siste tre årene, og ikke minst vedta forslag som former både de fire neste årene og enda lenger inn i fremtiden.


I dag åpnet landsmøtet med konstituering og innledende taler fra forbundsleder og gjester. Dirigentene startet også gjennomgangen av beretningene fra 2019 og 2020.


Karin Tanderø Schaugs tale til landsmøtet kan du lese her:

Tale til landsmøtet
.pdf
Last ned PDF • 162KB

I morgen vil NT referere til hvert enkelt forslag etter hvert som de blir behandlet og det viktige valget av tillitsvalgte for de neste fire årene.Første gjestetaler var Tolldirektør Øystein Børmer som brukte mye av sin taletid til å snakke om endringene Tolletaten har vært igjennom de siste årene. Han takket også alle ansatte som har bistått for å få etaten gjennom pandemien. Han erkjente også at etaten har bemanningsmangel flere steder, og sa at ledelsen har høyt trykk på at finne løsninger på dette. I følge ham mangler det en del millioner i siste forslag til 2022-budsjettet for at de skal nå målene.Tolldirektør Øystein Børmer er med som gjest under hele landsmøtet.

"Utsettsordningen er nå endelig død og begravet" sa Børmer og gratulerte Norsk Tollerforbund for å ha jobbet for å avvikle denne i lang tid. Han fortalte også litt om jobben med å innføre en etter- og videreutdannings bachelor for tollere som har gått TKS, og målet er at alle som vil kan starte på denne etterutdanningen høsten 2022. Varige regler for hjemmekontorer planlegges også med start fra 1/1-2022. Børmer opplever at etaten har en god dialog med fagforeningene og setter pris på samarbeidet, selv om han ikke vinner alle "popularitetskonkurransene".Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS deltok på sitt første landsmøte i NT og talte til forsamlingen. Han nevnte blant annet arbeidet med Yrkesskadeforsikringen hvor YS ønsker en ordning som gir de rettighetene de bør ha rett på. Nestlederen ble etterfulgt av Pål N. Arnesen som ønsket si at NT har en klar og tydelig stemme inn i YS Stat. Han takket også for at det aldri er nei å høre fra Norsk Tollerforbund når YS Stat trenger bistand til noe. Han tok også opp eldrebølgen og at mange etater har manglende seniorpolitikk, og han håpet at Tolletaten vil komme ut av den "hengemyra" som ikke bare Tolletaten, men også andre etater er i. Arnesen adresserte også litt til lønn og påpekte at det er mulig for enkeltetater å skaffe seg bedre albuerom for å gjøre tiltak i egen etat. Avslutningsvis nevnte YS Stat-lederen tillitsreformen i staten, og så med spenning på at den kan gjøre oss enda bedre.Johan Lindgren (t.v.) og Jørn Rise hilste fra Tull/Kust og Dansk Told og Skat, samt NTO.

Nest siste taler(e) var forbundsleder fra NTs søsterforening i Danmark, Jørn Rise fra DTS og Johan Lindgren fra svenske Tull/Kust. NT har et veldig godt våre danske og svenske venner og har et utstrakt samarbeid. De to hilste også fra Nordisk Tolltjenestemanns Organisasjon. Rise brukte anledningen til å fortelle om hvordan Tolletaten i Danmark er doblet siden 2008. Han mente også at etter- og videreutdanning er viktig for lønnsdannelsen - og fortalte kort om hvordan de har en diplomutdanning og en faglig utdanning i Danmark.


Dagens siste hilsningstale kom fra Gjensidiges Per Kristian Larsen som brukte anledningen til å takke av Fredrik Støtvig for alle år han har bidratt inn i samarbeidet med forsikringspartneren.

Comments


bottom of page