top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Viktig å forebygge i en stadig mer stressende hverdag

Hvordan ivaretar du deg selv når grensene mellom jobb og fritid flyter mer og mer ut? Det kan du få gode råd om gjennom dette arrangementet om mental helse. Målet er å få bedre kontroll, mer overskudd og livskvalitet. 


Psykiske plager er vanlig, særlig blant unge voksne. De siste tiårene har det vært en økning i andelen som rapporterer om psykiske plager. Det gjelder spesielt blant unge voksne, og da spesielt unge kvinner. Det er like vanlig å få psykiske som fysiske utfordringer med helsa. Nesten halvparten av oss kan regne med å oppleve å få psykiske vansker i en periode i livet. Derfor er det viktig å forebygge i en stadig mer stressende hverdag. Mental helse er blitt en hjertesak blant unge.  
Sammen med YS og "Arbeidsgruppen for medlemsvekst" inviterer Norsk Tollerforbund til webinar onsdag 8.mai kl. 12.00 til 13.00. Arrangementet er åpent for alle. Ta gjerne med venner som ikke er medlem av Norsk Tollerforbund.


Målgruppen er primær unge medlemmer mellom 26 og 36 år - men det er ingen begrensning. 


Hva lærer du? 

Du får gode tips til hvordan du kan skape en sunnere balanse i livet ditt. Marcus Resch Ånestad, psykolog og daglig leder i NION, lærer oss hvordan vi setter sunne grenser for både oss selv og andre. Hva er god grensesetting og hvordan tar vi best vare på oss selv? Målet er å få bedre kontroll, mer overskudd og livskvalitet. 


Ånestad har erfaring fra akuttpsykiatri, barnevern og rehabilitering. De siste årene har han holdt kurs, webinarer og workshops for forskjellige organisasjoner og fagforeninger.  


Meld deg på her: Påmelding innen tirsdag 7.mai via dette skjemaet:


Lenken for strømming sendes ut til de som melder seg på webinaret.

Comments


bottom of page