top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

YS: Lønna må merkbart opp

Denne uken vedtok YS sine krav til årets hovedoppgjør. – Lønningene må merkbart opp, sier YS-leder Erik Kollerud.


YS-leder Erik Kollerud

Neste uke vil YS Stat legge frem sine krav til oppgjøret i Staten, NT har allerede sendt inn sine innspill og hovedsammenslutningen vil enes om et felles krav 8. mars etter YS Stats tariffkonferanse.


YS krever økt kjøpekraft

– Norsk økonomi har hentet seg inn etter koronakrisen. Samtidig har mange av våre medlemmer fått svekket kjøpekraft, blant annet på grunn av dyr strøm. Når det nå går godt i økonomien, er det på tide at også arbeidstakerne får ta større del i veksten. YS krever derfor økt kjøpekraft i årets oppgjør, sier YS-leder Erik Kollerud.


YS støtter opp om frontfagsmodellen, men mener resultatet fra den konkurranseutsatte industrien ikke kan være verken tak eller gulv i de andre lønnsoppgjørene:


– Frontfagfagsmodellen skal være fleksibel, slik at grupper og avtaleområder med berettigede krav kan få høyere rammer enn frontfaget. Man skal ta lokale hensyn i den enkelte virksomhet, påpeker Kollerud.


YS mener rammene for frontfaget også må gjelde ledere:


– Tilliten til frontfagsmodellen er avhengig av at også toppledere og eiere utviser mer moderasjon enn hva vi har sett de siste årene. Ansvaret for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv kan ikke bare legges over på vanlige arbeidstakere. Det ansvaret hører absolutt hjemme også hos de som skal lede virksomhetene, sier Kollerud.


Etter konferansen samlet hovedstyret i YS seg og vedtok YS Inntektspolitiske dokument - det kan du lese her:

YS-Inntektspolitiske-dokument-2022-endelig-010322
.pdf
Download PDF • 91KB


Reallønna på stedet hvil i 2021

- Selv om vi hadde en god lønnsvekst i fjor, ble alt spist opp av prisøkningen. Det sa YS’ sjefsøkonom Merete Onshus da hun presenterte de foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) på YS’ inntektspolitiske konferanse tirsdag.
Comments


bottom of page