top of page

NTs Årshjul
Årshjulet er NTs planleggings- og møtekalender.

NTs offisielle kalender

Alle kan følge hva som er oppført i NTs møtekalender - og det er en egen underkalender for NTs Divisjonstillitsvalgte/NT-avdelinger og Utvalg. Ukeplan for forbundskontoret er unntatt fra den offisielle kalenderen, men er gjort tilgjengelig for Forbundsstyret.

Trenger du som tillitsvalgt lese- eller skrivetilgang til en av disse kalenderne:

  • Årshjulet - Offisiell kalender for NTs møtevirksomhet

  • NTs Divisjons- og avdelingskalender - Lokal møtekalender brukt av NT-avdelingene, Divisjonstillitsvalgte og NT ulike utvalg

  • Forbundskontorets kalender - intern oppgavekalender for de ansatte ved forbundskontoret

Les mer om Årshjul og NTs kommunikasjonsplan her

bottom of page