top of page

Kommunikasjon og informasjon

Norsk Tollblad

Medlemsblad for Norsk Tollerforbund

Les siste nummer her:

Norsk Tollblad er fagbladet for medlemmene av Norsk Tollerforbund. Bladet retter seg etter både Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten under ansvarlig redaktør Steinar Myhre Knutsen. Bladet eies av Norsk Tollerforbund.

Bladet utgis normalt fire ganger pr år, i tillegg til særtrykk som årsberetninger og landsmøteberetninger. Både ordinære medlemmer og fordelsmedlemmer får bladet tilsendt inkludert i medlemskapet.

bottom of page