top of page

Etiske retningslinjer i NT

Hovedregel

Etiske retningslinjer skal gjennomgås med forbundsstyret ved første samling etter landsmøtet.

Det skal gjennomføres opplæring i etiske retningslinjer i løpet av Trinn I under tillitsvalgopplæringen.

Disse retningslinjene er gjeldende for hele Norsk Tollerforbund.

Last ned NTs retningslinjer her
bottom of page