top of page

Medlemskap

Det er tre hovedkategorier medlemskap i Norsk Tollerforbund

  • Ordinært medlemskap: for de som er ansatt i Tolletaten - da velger du innmeldingskjema for ordinært medlemskap (pris pr måned)

  • Fordelsmedlemskap: for pensjonister og de som har sluttet i Tolletaten - da velger du innmeldingskjema for fordelsmedlemskap (pris pr år)

  • Studentmedlemskap: for de som studerer tollfaget ved universitetet (gratis medlemskap)

bottom of page