top of page

Rørosbankens bruk av informasjon sendt inn ved samtykke

Informasjonen som overføres inkluderer medlemsnummer, innmeldingsdato, fødselsnummer, fornavn, etternavn, bostedsadresse, mobilnummer, samt eventuell epost-adresse ved avgitt samtykke.

Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte.

Rørosbanken er en sparebank i Eika-konsernet.

bottom of page