top of page

NTs Vedtekter
Gjeldende vedtekter er fra 05-07. november 2021

NTs "grunnlov"

Vedtektene for Norsk Tollerforbund er den grunnleggende loven for organisasjonen og kan kun endres av Landsmøtet. Ut i fra denne lager NT en rekke andre Styrende Dokumenter som går mer detaljert til verks - disse kan sammenlignes med "lover og forskrifter" som springer ut av "grunnloven" som er vedtektene. Last ned og les vedtektene nedenfor. De øvrige styrende dokumentene finner du i menyen øverst (lages og publiseres fortløpende).

Tolkning

I landsmøteperioden kan det dukke opp behov for å tolke vedtektene. Denne fullmakten ligger hos Forbundsstyret. Alle slike tolkninger er å finne i dokumentet "Kommenterer og tolkninger til NTs Vedtekter) som du finner under. Ved neste landsmøte vil disse tolkningene legges frem som endringsforslag til vedtektene.

Last ned NTs vedtekter her
bottom of page