NTs Vedtekter
Gjeldende vedtekter er fra 05-07. november 2021

NTs "grunnlov"

Vedtektene for Norsk Tollerforbund er den grunnleggende loven for organisasjonen og kan kun endres av Landsmøtet. Ut i fra denne lager NT en rekke andre Styrende Dokumenter som går mer detaljert til verks - disse kan sammenlignes med "lover og forskrifter" som springer ut av "grunnloven" som er vedtektene. Last ned og les vedtektene nedenfor. De øvrige styrende dokumentene finner du i menyen øverst (lages og publiseres fortløpende).

Tolkning

I landsmøteperioden kan det dukke opp behov for å tolke vedtektene. Denne fullmakten ligger hos Forbundsstyret. Alle slike tolkninger er å finne i dokumentet "Kommenterer og tolkninger til NTs Vedtekter) som du finner under. Ved neste landsmøte vil disse tolkningene legges frem som endringsforslag til vedtektene.

Last ned NTs vedtekter her