top of page

Ny søkeperiode for sommerferien kommer i april

Medlemsfordeler i NT

NTs Ferieboliger

Les mer om søkeperioder, priser og hvordan du søker om feriebolig på bookingsiden ved å bruke knappen under Har du problemer med registrering eller andre spørsmål kan du bruke kontakskjemaet lenger ned på siden.

Nytt om hytteleie

Det er nå lagt ut utleieperiode fra 5. januar og frem til 1. mai-helgen. Du søker om leie ved å logge deg inn på hyttetrekk.no (husk å bruke/lage egen NT-profil, IKKE bruk samme konto som når du søker Tolletatens feriehjem!). Trekning og tildeling av hytteleie på begge hyttene gjøres 27. november 2023.

Vi anbefaler også du på hyttetrekk.no går inn på menypunkt 5 - Min konto og huker av for varsling når det gjøres avbestillinger og ledige plukkperioder. Det hender at noen må avlyse sitt opphold og da kan du bli varslet om dette slik at du kan benytte hytten i stedet!

Det er også flere ledige helger og ukedager i denne perioden frem til jul - gå inn og velg dine dager (til gammel pris!) og husk at på plukkdager så gis det ingen prikkbelastning, slik at du havner ikke lenger bak i køen ved neste søknad!

Prisjustering 2024

NT justerer leieprisene for NTs ferieboliger etter nyttår. De to første årene etter omorganiseringen har prisene vært holdt kunstig lave og ikke justert i takt med den voldsomme prisstigningen. Prisene i 2024 økes derfor noe, både for døgn-, helge- og for høytidsleie. Prisøkningen fremkommer når du søker om hytte/velger plukkdager på hyttetrekk.no. Prisøkningen er holdt innenfor den intensjonsavtalen NT har med lokalavdelingene som i sin tid overførte eiendommene til NT sentralt.

Det vil for 2025 komme en ny prisstruktur for hytteleien uten at det nødvendigvis betyr at prisene samlet sett går opp. Eiendomsutvalget vil i løpet av 2024 komme frem til forslag for den nye prissettingen.

Egenbetaling strøm

Forbruket av strøm faktureres hver enkelt leietaker i etterkant av gjeldende leieperiode. Leietaker leser av strømmen ved ankomst og avreise. Forbundsstyret har kommet frem til at dette er den mest rettferdige måten å fordele de økte strømutgiftene på da ikke alle lader EL-bil under oppholdet. 

I praksis vil leietakeren bli bedt om å lese av strømmåleren ved ankomst og før avreise.

  • Disse tallene sendes inn til NT, som igjen da fakturerer den enkelte leietaker ut i fra reelt forbruk.

  • Strømforbruk når hytten ikke er utleid dekkes i sin helhet av NT, slik at det kun er for de dagene man er på hytten man faktureres for.

  • Leietaker vil først betale for leien, og deretter bli fakturert for strømforbruket i etterkant av leieoppholdet (det faktureres etter at gjeldene trekkperiode er over)

HytteTrekk - Logg inn

Lag egen profil

For å kunne søke om feriebolig i NT må du opprette en konto på www.hyttetrekk.no/nt. Dette må være en ny konto og ikke den samme som du f.ekes bruker til Tolletatens feriehjem. Bruk ditt medlemsnummer i NT for registrering.

Vi anbefaler å bruke din private epost, da du også vil kunne leie NTs ferieboliger om du er fordelsmedlem!

Har du spørsmål om hyttene kan du kontakte NTs Eiendomsutvalg i skjemaet under.

bottom of page