top of page

Søknadsfrist 7. september 2023

Medlemsfordeler i NT

NTs Ferieboliger

Les mer om søkeperioder, priser og hvordan du søker om feriebolig på bookingsiden ved å bruke knappen under Har du problemer med registrering eller andre spørsmål kan du bruke kontakskjemaet lenger ned på siden.

Prisendring pga strømpriser

NT vil fra utleieperioden som starter 1. mai fakturere leietakerene for faktisk strømforbruk under leieoppholdet som et tillegg til leieprisen. Leieprisen i seg selv justeres ikke

De skyhøye strømprisene medfører at NT taper penger når hyttene leies ut (NT får ikke strømstøtte) og det er ikke bærekraftig om NT skal kunne fortsette å ha rimelige ferieboliger å tilby medlemmene. Siden strømprisene økte drastisk har NT dekket ekstrautgiftene med oppsparte midler, men det er ikke noe som kan fortsette. Hyttene er ment å driftes gjennom inntektene.

For å redusere noe av denne økte kostnaden har sentraladministrasjonen bestemt at strømforbruket legges til som et tillegg til leieprisen, slik at hver leietaker betaler for den strømmen man forbruker når man leier hytta. Dette er funnet å være en rettferdig fordeling i stedet for å øke leieprisen generelt.

I praksis vil leietakeren bli bedt om å lese av strømmåleren ved ankomst og før avreise.

  • Disse tallene sendes inn til NT, som igjen da fakturerer den enkelte leietaker ut i fra reelt forbruk.

  • Strømforbruk når hytten ikke er utleid dekkes i sin helhet av NT, slik at det kun er for de dagene man er på hytten man faktureres for.

  • Leietaker vil etter 1. mai først betale for leien, og deretter bli fakturert for strømforbruket i etterkant av leieoppholdet.

HytteTrekk - Logg inn

Lag egen profil

For å kunne søke om feriebolig i NT må du opprette en konto på www.hyttetrekk.no/nt. Dette må være en ny konto og ikke den samme som du f.ekes bruker til Tolletatens feriehjem. Bruk ditt medlemsnummer i NT for registrering.

Vi anbefaler å bruke din private epost, da du også vil kunne leie NTs ferieboliger om du er fordelsmedlem!

Har du spørsmål om hyttene kan du kontakte NTs Eiendomsutvalg i skjemaet under.

bottom of page