top of page

Ny søkeperiode for sommerferien ute nå - frist 8. april

Medlemsfordeler i NT

NTs Ferieboliger

Les mer om søkeperioder, priser og hvordan du søker om feriebolig på bookingsiden ved å bruke knappen under Har du problemer med registrering eller andre spørsmål kan du bruke kontakskjemaet lenger ned på siden.

Vi har nylig lagt ut mer informasjon og bilder fra hytte på Sjusjøen - trykk på bildene eller knappene over for å lese mer om hyttene.

Nytt om hytteleie

Det er nå lagt ut utleieperiode fra uke 3. mai og frem til og med 28. september. Du søker om leie ved å logge deg inn på hyttetrekk.no (husk å bruke/lage egen NT-profil, IKKE bruk samme konto som når du søker Tolletatens feriehjem!). Frist for søknad er 8. april og trekning og tildeling av hytteleie på begge hyttene gjøres 9. april 2024.

Nå er det også kostnadsfritt å avbestille inntil tre uker før starten på leieoppholdet. Ved avbestilling etter denne fristen gis det normal kun refusjon dersom andre overtar leieperioden.

Vi anbefaler også du på hyttetrekk.no går inn på menypunkt 5 - Min konto og huker av for varsling når det gjøres avbestillinger og ledige plukkperioder. Det hender at noen må avlyse sitt opphold og da kan du bli varslet om dette slik at du kan benytte hytten i stedet!

Bli varslet om ledige helger

Vi anbefaler også du på hyttetrekk.no går inn på menypunkt 5 - Min konto og huker av for varsling når det gjøres avbestillinger og ledige plukkperioder. Det hender at noen må avlyse sitt opphold og da kan du bli varslet om dette slik at du kan benytte hytten i stedet!

Endring i leieperiode

Ukesleie (uke 26-33) er nå endret til å gå fra søndag-søndag, da vi erfarte at mange ikke benyttet seg av mandagen likevel.​ Av samme grunn er helgeleie endret til å være fredag til søndag. Prisene er også justert ned til 600 kroner for Myrkdalen og 1200 kroner for Sjusjøen.

For både helg og ukesleie er byttetidspunkt klokken 15:00.

Prisjustering 2024

NT har justert leieprisene for NTs ferieboliger i 2025. De to første årene etter omorganiseringen har prisene vært holdt kunstig lave og ikke justert i takt med den voldsomme prisstigningen. Prisene i 2024 økes derfor noe, både for døgn-, helge- og for høytidsleie. I tillegg er prisen justert ned for helgeleie pga endring i leieperioden.

 

Korrekt pris fremkommer når du søker om hytte/velger plukkdager på hyttetrekk.no. Prisøkningen er holdt innenfor den intensjonsavtalen NT har med lokalavdelingene som i sin tid overførte eiendommene til NT sentralt.

Det vil for 2025 komme en ny prisstruktur for hytteleien uten at det nødvendigvis betyr at prisene samlet sett går opp. Eiendomsutvalget vil i løpet av 2024 komme frem til forslag for den nye prissettingen.

Egenbetaling strøm

Forbruket av strøm faktureres hver enkelt leietaker i etterkant av gjeldende leieperiode. Leietaker leser av strømmen ved ankomst og avreise. Forbundsstyret har kommet frem til at dette er den mest rettferdige måten å fordele de økte strømutgiftene på da ikke alle lader EL-bil under oppholdet. 

I praksis vil leietakeren bli bedt om å lese av strømmåleren ved ankomst og før avreise.

  • Disse tallene sendes inn til NT, som igjen da fakturerer den enkelte leietaker ut i fra reelt forbruk.

  • Strømforbruk når hytten ikke er utleid dekkes i sin helhet av NT, slik at det kun er for de dagene man er på hytten man faktureres for.

  • Leietaker vil først betale for leien, og deretter bli fakturert for strømforbruket i etterkant av leieoppholdet (det faktureres etter at gjeldene trekkperiode er over)

Egenbetaling strøm
Prisjusteringer 2024
Endring leieperiode
Opprett varsling
Nytt om hytteleie
Lag egen profil på Hyttetrekk.no/NT
HytteTrekk - Logg inn

Lag egen profil

For å kunne søke om feriebolig i NT må du opprette en konto på www.hyttetrekk.no/nt. Dette må være en ny konto og ikke den samme som du f.ekes bruker til Tolletatens feriehjem. Bruk ditt medlemsnummer i NT for registrering.

Vi anbefaler å bruke din private epost, da du også vil kunne leie NTs ferieboliger om du er fordelsmedlem!

Har du spørsmål om hyttene kan du kontakte NTs Eiendomsutvalg i skjemaet under.

Kontakt Eiendomsutvalget
bottom of page