Hva inneholder avtalen?

Du får inntil 15 timer med gratis juridisk bistand pr kalenderår fra advokatfirmaet Norman & Co. Du har rett til råd og bistand innenfor de fleste privatrettslige områder*, slik som:

 • Familie- og arverett

 • Tinglysning

 • Forsikring

 • Erstatning

 • Oppgjør

 • Skader

 • Kjøpsrett

 • Bilsalg

 • Identitetstyveri

 • Kontrakter

 • Eiendomsrett

 • Juridiske avtaler, skjemaer m.m.

*Avtalen omfatter ikke straffesaker, egen næringsvirksomhet eller saker etter utlendingsloven. Videre gis det ikke bistand etter utenlandsk lovgivning. For saker av arbeidsrettslig art er dette allerede en del av rettighetene i Norsk Tollerforbund.

Neste: Hvem er omfattet av avtalen

 

Hvem er omfattet av avtalen?

Avtalen er fra 1. juni 2020 allerede inkludert i medlemskapet for alle ordinære medlemmer og æresmedlemmer av Norsk Tollerforbund.

 

Ektefeller/samboere og barn (inntil fylte 21 år) som har samme adresse i folkeregisteret omfattes også av ordningen.

Det er ingen egenandel for bruk av advokattjenestene.

Fordelsmedlemmer og livstidsmedlemmer (pensjonister før 1/1-2016) kan velge å abonnere på tjenesten ved å endre sitt medlemskap til Fordelsmedlem m/advokatavtale.

Neste: Hvordan kontakte din advokat?

 

Hvordan benytte seg av advokattjenesten

Alt du trenger å gjøre for å få juridisk bistand er å fylle ut et skjema som sendes til advokatfirmaet. Deretter vil Norman & CO kontakte deg direkte. 

Neste: Om advokatene i Norman & CO

 

Om Norman & CO

Når du får juridisk rådgivning blir du tildelt den advokaten som passer din sak best. De to kontaktpersonene for Norsk Tollerforbund er Oddvar og Kjetil:

Portrait_Oddvar_edited.jpg
Oddvar Lindbekk

Oddvar har møterett for Høyesterett har blant annet ført arbeidsrettssaker i Høyesterett og Arbeidsretten og jobbet som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten. Oddvar er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Arbeidsrett.

Topp tre i kategorien Up & coming i Arbeidsrett i Finansavisens advokatundersøkelse 2020.

Logo_sort_på_beige_kvadrat_stor.jpg

Norman & Co er et velrenommert advokatfirma som bistår både organisasjoner og privatpersoner. De har blant annet hatt en tilsvarende avtale som dette med BFO i en årrekke.

Portrait_Kjetil.jpg
Kjetil Sandnes

Kjetil har omfattende erfaring med tvisteløsning og har ført over 50 sivile saker i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. I hovedsak arbeider Kjetil med problemstillinger knyttet til arbeidsliv og erstatning. Han har hatt en rekke prosessoppdrag for staten som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten. Kjetil er medforfatter av boken Tariffavtaletolkning.

 

Har du spørsmål om advokatavtalen?

Dersom det er noe du lurer på om avtalen som du ikke finner svar på på disse nettsidene er du velkommen til å kontakt Norsk Tollerforbunds medlemsservice.