top of page

COVID-retningslinjer i NT

Hovedregel

Så lenge det er større begrensninger i samfunnet for møte- og arrangementsvirksomhet skal NT søke å begrense antallet fysiske møteplasser.

 

Hovedregelen er at møter og arrangementer avholdes på digitale flater. I tilfeller hvor dette ikke er gjennomførbart skal det foretas en vurdering om arrangementet i det hele tatt skal avholdes. Inntil annen beskjed gis skal alle beslutninger om å gjennomføre fysiske samlinger godkjennes av NTs sentrale arbeidsutvalg (AU) eller den denne bemyndiger.

Last ned NTs retningslinjer her
bottom of page