top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

EVU – Bachelor i toll- vareførsel og grensekontroll

Oppdatert: 25. mai 2023


Ivrige EVU-studenter i Gulating lagmannsrett.

Alle har vel fått med seg at etaten har et samarbeid med Universitetet i Stavanger om bachelor i toll- vareførsel og grensekontroll.


leserbrev fra: Trude Helland Aalerud, NT-D


Ved å ta 60 studiepoeng over en 2 års periode, får du godskrevet 120 studiepoeng gjennom fullført etatsutdanning og minst 4 års arbeidserfaring i etaten. Du får betalt reise og opphold og fri til samlinger. Alt dette er godt beskrevet på intranettet.


Første gang jeg hørte om dette tenkte jeg at dette var en reise jeg hadde lyst til å være med på, selv om det satt en liten fugl på den ene skulderen som messet at «dette er du vel for gammel til».

Etter hvert kom det anledning til å søke, og etter å ha tenkt gjennom de spørsmålene som utgjorde motivasjonsbrevet fant jeg ut at jeg fortsatt hadde en indre motivasjon for å begynne på dette. Søknad ble sendt og noe tid senere fikk jeg tilbakemelding om at jeg hadde fått plass.


Sammen med 33 andre kollegaer fra hele Norge har vi vært samlet, både fysisk i Stavanger og Ålborg, og digitalt via Zoom, hvor vi har fordypet oss i organisasjonsforståelse, juridiske emner og logistikk. I skrivende stund er logistikk-faget ikke avsluttet, vi har eksamen i juni.


Da vi holdt på med juridiske emner var vi på besøk i Gulating lagmannrett, der vi skulle overvære første del av en ankesak. Alle de involverte i rettsaken hadde fått beskjed om at det skulle komme en skoleklasse på besøk, og hadde vel sett for seg en gjeng med 16-åringer. Rettsbetjenten og aktor gjorde store øyne da de fikk se oss og jeg mener å huske et par hevede øyebryn fra dommerne. Før selve rettsaken tok til hadde vi en god dialog med rettsbetjenten. Da han fikk høre at vi kom fra Tolletaten ble det god stemning. Han hadde flere år fra politiet bak seg, og kunne minst like mange røverhistorier som oss.


Vi jobber sammen i små grupper som byttes ut fra emne til emne, og gruppene har forskjellig sammensetning, også geografisk. Det at mange jobber turnus, og ikke lik turnus, krever fleksibilitet. Med en positiv innstilling og digitale hjelpemidler får vi det til.


Kullet har en egen teamskanal, der vi deler stort og smått av nyttig informasjon vi fanger opp.


Vi har også møtt studentene ved det ordinære bachelor-studiet et par ganger, hvor vi har «stilt oss til rådighet» for studentene, slik at de kunne spørre kilden direkte om det de måtte lure på.


Jeg har sittet mange kvelder og lest og notert, og lest om igjen, flere ganger. Det har også hendt at jeg har vært nødt til å finne frem motivasjonsbrevet for å minne meg selv på hvorfor jeg valgte dette.


Den indre motivasjonsfaktoren er der fortsatt, men noe av det som jeg har hatt mest glede av, er å møte kollegaer fra hele landet, hvor vi har snakket om hva vi jobber med og hvordan det er på de forskjellige plassene.


Så, dere som skal begynne til høsten kan se frem til en utfordrende og lærerik tid. Til deg som sitter på gjerdet, hopp ned og søk neste gang.

Comments


bottom of page