top of page

NTs Økonomiinstruks
Utarbeidelse av instruksen pågår

NTs "øknomiforskrift"

Økonomiinstruksen samler alle bestemmelser og retningslinjer for hvordan Norsk Tollerforbund skal forvalte sin økonomi og hvilke kontrollfunksjoner som skal følges.

Gradvis utvikling

Det er Forbundssstyret som etter vedtektene vedtar instruksen. NT har ikke hatt en slik instruks tidligere og det er et tidkrevende arbeid, derfor vedtas kapittel for kapittel frem til hele instruksen er ferdig. De kapitlene som er vedtatt ligger til enhver tid i filmappen under.

Last ned NTs vedtekter her
bottom of page