top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Skivebom ved første mulighet

I Hurdalsplattformen lovet AP/SP-regjeringen en styrking av Tolletaten. I tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet 2022 snur de helt om og gjør det motsatte - fortsatt kutt i etatens budsjetter.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug

- Dette vitner om manglende innsikt i hvor kompleks driften av Tolletaten har blitt og hvor stor økningen av varestrømmene som skal kontrolleres har blitt og resultatet er en Tolletat som vil svekkes ytterligere, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug og legger til.


- Med slike budsjetter vil ikke Tolletaten klare å beskytte samfunnet tilstrekkelig i henhold til det oppdraget som er gitt, og det er svært skuffende at dette ikke tas på alvor av den nye regjeringen. Vi har tidligere gått ut og fortalt om den kritiske bemanningssituasjonen. Dette vil altså gå fra vondt til verre. Kontrollberedskapen vil svekkes ytterligere og belastningen på de som er her vil bli enorm. Vi er allerede presset på ressurser, men prosjektene vi har gående må jo fullføres. Hvis ikke blir hele omorganiseringen og digitaliseringen en fallitt av dimensjoner, sier Schaug.Fryktet grense med mange huller

- Samfunnsoppdraget til Tolletaten koster. Men fravær av tollere koster samfunnet så enormt mye mer. Regjeringsplattformen sier at operativ bemanning i Tolletaten skal styrkes og dette er på ingen måte en styrking. Om ikke regjerningen følger opp sine lovnader med økte midler vil hullene på grensen snart være så store at det mange steder vil være minimal risiko forbundet med å smugle og bryte andre regelverk ved grensepassering. Det hjelper ikke med avansert kameraovervåkning og etterretning dersom det ikke er tollere til å rykke ut og kontrollere, understreker forbundslederen.Beholder også ostehøvelkuttet

I sitt første forsøk på å komme med en kursendring viser det seg også at regjeringen IKKE kvitter seg med ABE-reformen ("ostehøvel-kuttet") som de selv også har kritisert den avgåtte konservative regjeringen med. Dette er flate kutt i budsjettet som var ment til å "inspirere" statlige organer til å effektivisere driften. Resultatet er i stedet dårligere tjenestetilbud, viktige stillinger blir stående uerstattet og man senker stadig kravene til hva Tolletaten skal levere av resultater.


På toppen av å beholde ABE-reformen i dette første statsbudsjettet legges til opp til ytterligere kutt på 40 millioner i ulike statlige etater. Tolletaten må stå for 3,4 millioner av disse. En stor prosentandel i forhold til budsjettet sett i forhold til f.eks politiet som "kun" må spare inn 1,0 millioner, med et budsjett som er mer enn 10 ganger så stort. Begrunnelsen for denne ekstra innsparingen er å kutte i konsulentbruken.


- Vi straffes vi for konsulentbruk ut ifra tall fra 2019/2020. Vi har gjennomført en enorm stor omorganisering der hele etaten er ristet opp ned og lagd på nytt. Dette medfører helt et helt naturlig behov for konsulentbruk. Når omorganiseringen i tillegg var et pålegg fra Finansdepartementet, føles dette ekstra bittert. Etaten straffes nå for noe vi ikke kunne velge selv, sier Karin Tanderø Schaug.


- Tidligere budsjetter har ikke tatt innover seg den økte trafikken, importen og kompleksiteten vi står ovenfor i Tolletaten. Vi hadde et håp om at ny regjering allerede nå ville ha hatt større fokus på samfunnssikkerhet og gode offentlige tjenester. Vi håper vi kan komme i en god dialog med både finansdepartementet og de ulike fraksjonene på Stortinget slik at de som vil ha mer kunnskap om dette kan få det og bli bedre i stand til å budsjettere riktig i både behandlingene av dette budsjettet, og ikke minst de viktige budsjettene som kommer i årene fremover, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug.Hva skjer med statsbudsjettet nå?

I løpet av denne uken legger SV frem sitt alternative budsjett. Det vil danne grunnlaget for forhandlingene om å støtte regjeringens budsjettproposisjon. Disse forhandlingene har en frist til 22. november.


26. november skal Finanskomiteen være i mål med sin innstilling før det er finansdebatt i Stortinget den 2. desember.


15 desember vil det bli vedtatt et budsjettvedtak i Stortinget.

Comments


bottom of page