top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Vil styrke Tollvesenets operative bemanning!

Oppdatert: 29. nov. 2021

I Hurdalsplattformen, den politiske plattformen for den nye samarbeidsregjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, loves det en styrking av Tolletatens operative bemanning.Sigbjørn Gjelsvik og Karin Tanderø Schaug.
Under Arendalsuka møttes Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og forbundsleder Karin Tanderø Schaug. Etter denne praten har det blitt utvekslet informasjon og holdt møte på Stortinget.

I går rettet Norsk Tollerforbund en advarende pekefinger til den avtroppende regjerings budsjettforslag som la opp til reelle kutt for Tolletaten. Om det forslaget står seg vil en allerede kritisk bemanningssituasjon flere steder bli ytterligere forverret.


I dag kom den nye regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med sitt politiske program for de kommende fire årene: Hurdalsplattformen. Dette er et dokument med en rekke arbeidsmål regjeringen har blitt enige om å satse på, og her finner vi et håp bedring på side 66:

"Styrkje det strategiske og operative samarbeidet mellom tollvesen, grensemyndigheiter og

lokalt politi i grenseområda og styrkje tollvesenets operative bemanning." er et av mange punkter som er ramset opp under kapittelet for Justis og beredskap, men det er et svært viktig punkt for Tolletatens del, spesielt siste delen hvor de ønsker å styrkte tolletatens operative bemanning.
Vi leser mye positivt i den nye regjeringsplattformen og er så langt glad for at de anerkjenner tolletaten som et område som må styrkes. Vi har hatt flere møter med Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet de siste månedene hvor blant annet ressurssituasjonen har vært tema. Det kan se ut som de støtter våre bekymringer ettersom operativ bemanning i Tolletaten nå står positivt nevnt i erklæringen, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug.


Bemanningssituasjonen - nå, og i nær fremtid, er noe Norsk Tollerforbund har uttrykt bekymring for i lengre tid. Vi har sett en uheldig utvikling over flere år, hvor resultatet er kritisk personellmangel flere steder. Med den aldersdemografien vi har i etaten vil dette ikke løse seg med "normal" rekruttering. Her må det både jobbes hardere med å beholde de vi allerede har - så lenge som mulig, samtidig som det legges til rette for økt rekruttering. Lønnsnivå og karrieremuligheter blir en utrolig viktig brikke dersom man skal finne løsninger på dette.


Det er ingen tvil om at ressurssituasjonen er blant våre største utfordringer fremover og det blir spennende å se hva regjeringen faktisk legger i dette. Vi tar det uansett som gode nyheter i dag og vil fortsette å legge press på temaet opp mot både Storting, departement og egen etatsledelse, sier Schaug.

PS. Allerede i morgen vil det komme en nyhetssak på NRK Viken hvor forbundsleder Karin Tanderø Schaug er intervjuet om ressurssituasjonen i Tolletaten.


コメント


bottom of page