top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

31.000 kroner til alle

Lønnsoppgjøret i Staten kom i havn i dag uten den sedvanlige runden innom riksmekleren. Alle ansatte er sikret et generelt tillegg på kroner 31.000, og det er også satt av penger til et lokalt oppgjør i virksomhetene til høsten.


NTs forbundsleder Karin Tanderø Schaug

Norsk Tollerforbund gikk inn i forhandlingene med et krav om en stor generell pott og utjevning av forskjeller - dette resultatet imøtekommer begge elementene, mener forbundsleder Karin Tanderø Schaug som satt tett på i forhandlingrommet, både som representant i styret for Norsk Tollerforbund og også som 2. nestleder i YS Stat.


Rammen for oppgjøret ble den samme som industrien fikk, 5,2%, og følger dermed opp om modellen hvor frontfaget setter rammen for de øvrige oppgjørene. Men fordelingen av de prosentene fordeler seg annerledes i statsoppgjøret.Likt beløp til alle

Staten gikk i år med på et flatt kronetillegg - noe som ikke har vært vanlig tidligere og det er mange år siden sist. Dette betyr at de med lavest inntekt får en prosentvis høyere uttelling enn de med høyere lønninger.


Det har vært et krevende år for mange av våre medlemmer ettersom prisveksten har vært så høy. Vi ønsket økt kjøpekraft for så mange som mulig og en god lønnsvekst til alle, det mener vi dette resultatet oppfyller, sier Schaug.


Det er i tillegg avsatt en pott til lokale forhandlinger. Dette var også noe vi ønsket ettersom vi har mange utfordringer i egen etat. Vi har en stor jobb foran oss og da er lokale forhandlinger et virkemiddel for å jobbe videre i den retningen vi ønsker at etaten skal gå, sier hun videre.


Det lokale tillegg vil utgjøre 0,85%.
Her kan du se hva din nye lønn blir fra og med 1. mai.

Ny lønnstabell YS-LO Staten 2023
.pdf
Last ned PDF • 170KB


Commenti


bottom of page