top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Beholder kuttene i Tolletaten

Regjeringen ble i dag enige med SV om et statsbudsjett for 2022 og dessverre beholdes både ABE-kuttet og "konsulent-kuttet" som straffer Tolletaten med ytterligere 3,4 millioner neste år.Statsminister Jonas Gahr Støre
Statsminister Jonas Gahr Støre beholder kuttene for Tolletaten i statsbudsjettet for 2022. (arkivfoto: Peter Mydske/Stortinget)

YS-leder Erik Kollerud trekker frem den prekære situasjonen i Tolletaten i sin pressmelding og advarer mot at dette går i helt gal retning og svekker grensekontrollen.


Norsk Tollerforbund takker for viktig støtte fra YS i denne saken og vi kommer til å fortsette jobben med å få politikerne til å forstå viktigheten av å styrke grensekontrollen i Norge. Det trengs større økonomiske rammer og økt bemanning for å kunne beskytte Norges grenser og løse samfunnsoppdraget Tolletaten er gitt.


Følg med for det vil komme flere nyhetsoppslag og annen påvirkning både i (veldig) nær fremtid og ikke minst inn mot budsjettbehandlingene til våren og neste høst. Dette er et kritisk samfunnsbehov

Norsk Tollerforbund er stolte av å kjempe for, og vi er veldig glade for støtten vi føler og får fra andre organisasjoner, YS, YS Stat og enkeltpolitikere som har innsett alvoret allerede.


Tolletaten har gjennomgått en enorm utvikling med digitalisering av mange oppgaver - nå må vi ha nok TOLLERE over hele landet til å utføre jobben!Comments


bottom of page