top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

En hilsen fra tillitsvalgtkurset på Geilo

Da var dagen kommet som vi alle ventet på; opphold på Vestlia med faglig innhold og sosialt samvær med andre tillitsvalgte!
Dag 1

Vi var en gjeng som hadde samlingspunkt på Oslo S før turen tok oss videre til Drammen og Hønefoss hvor flere kollegaer kom på toget. Noen av oss hadde sett og hørt om hverandre fra Teams og andre sosiale medier, men ikke møttes ansikt til ansikt. Flere hadde reist langt, både fra den nordlige delen av Norge og fra den sørlige spissen.


Det var 20 deltakere på kurset, hvorav 16 fra ulike avdelinger i GD, én fra Sentrale Divisjoner og tre deltakere fra VD. Noen hadde hatt opphold på Vestli tidligere, mens for andre var det første gangen. Noen møtte også medlemmer fra forbundskontoret for første gangen.


Vi hadde fått tilsendt programmet for dagene i forkant, og vi visste at det ville bli fine lange dager med faglig innhold, sosialt samvær og en spesiell festmiddag som avslutning på kurset.


Vi gledet oss stort til å bli kjent med hverandre og bli styrket i vår rolle som tilisvalgt og som deltaker i ulike utvalg.Dag 2

Divisjonstillitsvalgt Ron Erling Pedersen foreleste om Hovedtariffavtalen

På tirsdagen hadde vi praktisk informasjon og ble kjent med organisasjonen NT, YS og YSS.

Da toget fra Oslo S var betydelig forsinket, ble det en lang dag og det var mange trette sjeler som gikk sent til sengs etter et nydelig middagsmåltid.


På onsdagen startet dagen med Hovedtariffavtalen, hvor divisjonstillitsvalgt Ron Erling Pedersen tok oss igjennom avtalen med kommentarer, praktisk betydning relatert til våre arbeidsoppgaver og de konkrete paragrafene.


Det var en aktiv gjeng og vi drøftet erfaringer fra vår egen arbeidsplass knyttet til selve Hovedtariffavtalen. Særlig turnus, lønn, permisjoner, reisevei og medbestemmelse var temaer som kom fra salen.


Ron var tydelig på forskjellene mellom informasjon, drøfting og forhandling med arbeidsgiver.

Etter en innholdsrik dag, var det duket for pizza og bowling i kjellerlokalene på hotellet. Det ble bestemt at taperen av konkurransen på shuffleboard skulle stå for underholdningen under festmiddagen den påfølgende kvelden.Organisasjonsrådgiver Stein Borvik ga de tillitsvalgte en grundig innføring i hovedavtalen

Dag 3

På torsdag var det organisasjonsrådgiver Stein Borvik som loset oss gjennom Hovedavtalen, og det var igjen mange spørsmål og innspill fra salen. Stein kunne svare på alle spørsmålene og kommentarene fra oss, dette var nyttig. Stein fortalte at det var Herr Mowinckel fra Venstre som fikk til Hovedavtalen i 1935.

Deretter hadde Vigdis Lunde Jaavall fra Forbundsstyret et innlegg om etiske retningslinjer som aldri kan sies for ofte. Vi diskuterte temaer som å motta gaver og andre områder som kunne komme i etisk konflikt med vårt yrke.


Dagen ble rundet av med informasjon fra forbundsleder Karin Tanderø Schaug. Det er mye som skjer i etaten, både organisatorisk og arbeidsoppgaver som blir digitalisert. Karin fortalte om den politiske påvirkningen som er viktig å jobbe med, og andre fora som styret har deltatt i. Det er et imponerende arbeid som gjøres her, bare å ta av seg hatten – for dette funker!


Hyggelig sosial avslutning

På kvelden var det festmiddag på Gommostugu, et veldig hyggelig lokale med stemning av bonderomantikk og antikviteter. Det ble serverte en tre-retts meny av ypperste klasse, og det ble toppet med taler og underholdning fra taperlaget etter forrige kvelds turnering. Maken til danseglede, nydelige sangstemmer og rungende latter skal vi lete lenge etter. Det var en svært hyggelig og vellykket aften.


Dagen etter var det avreise, og de gode samtalene fortsatte under togturen til Oslo S.

Toget var forsinket på returen også, men en særs serviceinnstilt konduktør tok ansvaret og sørget for at reisende med fly skulle rekke sine avreiser på Oslo Lufthavn Gardermoen. Damen var også humoristisk anlagt og utpreget beslutningsdyktig,vi fikk oss en god latter i vogna!.


Vi sitter igjen med en beundring av kursholder Irene sine organisatoriske ferdigheter og Forbundskontoret som la til rette for disse dagene på Vestlig for oss. Vi har blitt kjent med mange herlige kollegaer, vi har økt våre kunnskaper av faglig art og vi har blitt tryggere på rollen som tillitsvalgt.


Tusen takk😉.. Vi gleder oss til trinn 2 og trinn 3!

Hilsen Ida, Lise og Vigdis, NT-VD

Kurs som gir trygghet og kompentanse

Det er alltid hyggelig å samle tillitsvalgte til kurs, forteller NTs kursansvarlig, Irene Skancke Bratteberg.


Hovedformålet med NTs grunnopplæring er å gi nye tillitsvalgte kjennskap til NT som organisasjon, kunnskap om aktuelt regelverk, samt hjelpemidler til å kunne utføre vervet på en best mulig måte. I tillegg er det viktig å ha et nettverk av andre tillitsvalgte rundt om i landet man kan sparre med, sier hun.


 Plasstillitsvalgte eller styremedlemmer er jo som regel eneste tillitsvalgt på sin lokasjon, og det er utrolig viktig for oss å gi disse trygghet og kompetanse til å bli en god tillitsvalgt for sine medlemmer, forteller Irene.


 Deltagerne på Trinn I var en engasjert og fin gjeng fra hele landet, og vi ser frem til å møte disse igjen på neste samling som er i november!, avslutter NTs kursansvarlig.

Bình luận


bottom of page