top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Endringer i sentralstyret

Som følge av lederskiftet i Norsk Tollerforbund er det også konstituert et nytt sentralstyre.Rune Gundersen har sagt seg villig til å fungerer som 1. nestleder frem til landsmøtet i november, nå som Karin Tanderø Schaug fungerer som forbundsleder.I forrige uke kom nyheten om at Karin Tanderø Schaug ble konstituert som fungerende forbundsleder frem til landsmøtet, etter at Fredrik Støtvig slutter og går over til ny jobb 1. juni. Det førte til at ny nestleder også måtte velges. Rune Gundersen - nestleder i SNT, som også er inne i sin andre periode som sentralstyremedlem - tok utfordringen og ble 5. mai konstituert som ny 1. nestleder i Norsk Tollerforbund. Denne uken begynte han i full stilling som tillitsvalgt i NT, og han vil fungere i denne rollen frem til landsmøtet 5-7. november 2021.


Disse to rokeringene, samtidig som to sentralstyremedlemmer er ute i permisjon ut landsmøteperioden, gjør at hele tre varamedlemmer nå "rykker" opp til enten sentralstyremedlem eller møtende 1. vara. Frem til landsmøtet er det disse tillitsvalgte som utgjør NTs sentralstyre:


Leder Karin Tanderø Schaug (OAT)

1. nestleder Rune Gundersen (SNT)

2. nestleder Irene Skancke Bratteberg (VNT)

Styremedlem 1 Pål Otto Sørensen (PiT)

Styremedlem 2 Stein Harry Nordgård (NNT)

Styremedlem 3 Bente Frøland (MNT)

Styremedlem 4 Geir Arild Tønnessen (SNT)

Kasserer Hans Helge Fredriksen (ØNT)

Politisk Rådgiver Stein Borvik (OAT)

Kom.rådgiver Steinar Myhre Knutsen (ØNT)

1. Varamedlem Leif Christian Johansen (NNT)Dette nye styret ble konstituert på sentralstyremøte 5. mai 2021.

Comments


bottom of page