top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Ny ledelse i Norsk Tollerforbund

Karin Tanderø Schaug vil fra i dag fungere som forbundsleder i Norsk Tollerforbund frem til landsmøtet i november.Karin Tanderø Schaug overtar ansvaret som forbundsleder fra og med 3. mai 2021. Fredrik Støtvig går over i ny stilling i Tolletaten 1. juni.

Karin Tanderø Schaug overtar ansvaret som forbundsleder fra og med 3. mai 2021. Fredrik Støtvig går over i ny stilling i Tolletaten 1. juni.
Fredrik Støtvig meldte allerede i fjor at han ikke stiller til gjenvalg som forbundsleder til høsten, så det ligger ingen dramatikk i avgjørelsen.


NT kan derimot gratulere Støtvig med at han, etter en formell søknadsprosess og flere utvelgelsesrunder med et eksternt rekrutteringsbyrå, nå går over til en stilling i Tolletaten. Han begynner i sin nye rolle i tolldirektørens stab 1. juni.


I den forbindelse er det også helt naturlig at han trer tilbake fra sin politiske rolle i forbundet for å unngå interessekonflikt. Karin Tanderø Schaug, som frem til nå har vært 1. nestleder, ble i dag konstituert av landsstyret som fungerende forbundsleder. NT vil på et senere tidspunkt avklare hvordan nestlederrollen skal fylles frem til landsmøtet.Etaten er heldige som får Støtvig med i en slik rolle og jeg er glad på både Støtvig og etatens vegne, sier Karin Tanderø Schaug.

Glad på etatens vegne

- Dette kommer ikke som noen overraskelse for verken landsstyret eller meg. Støtvig orienterte medlemmene allerede i november at han ikke ønsket å stille til gjenvalg og siden den gang har jeg gradvis overtatt oppgaver og det politiske ansvaret, sier fungerende leder Schaug.


NT er med andre ord godt forberedt på dette og kan betrygge medlemmene og arbeidsgiver at alt det viktige arbeidet som pågår ikke vil bli påvirket av denne endringen.


- Jeg vil likevel si at det er med litt vemod vi nå skiller veier. Jeg har fått jobbe med Støtvig i nesten 6 år og det har vært givende, lærerikt og utviklende. Støtvig har vært en leder som inkluderer og deler, han er utrolig kunnskapsrik og ikke minst et godt menneske. Han har støttet og utfordret meg siden første dag på forbundskontoret, noe som har ført til at jeg opplever å være godt rustet til å ta over denne store oppgaven frem til landsmøtet i november, legger hun til.Takk for din innsats gjennom 2 tiår i forbundet, Fredrik. Det har vært enestående. Du har ledet forbundet med stø hånd gjennom flere utrolig krevende perioder og det skal du ha all ære for!

- Landsstyret og jeg ønsker Støtvig masse lykke til. Han takkes formelt av på et senere tidspunkt, men jeg vil si det allerede her, avslutter NTs nye fungerende leder.

Comments


bottom of page