top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Ett skritt eller to i riktig retning

Første del av de lokale lønnsforhandlingene er ferdige og resultatet på sentralt virksomhetsnivå viser at vi er på rett vei. Nå skal det forhandles om de siste ti millionene ute i divisjonene.


Forhandlingsutvalget i NT, Karin Tanderø Schaug og Rune Gundersen sammen med leder av lønnsutvalget, Irene Skancke Bratteberg (f.v.).

På sentralt nivå er partene enige om et ansiennitetsgrep for samtlige tollfaglige stillingskoder. Det er et grep vi fornøyd med selv om vi kunne sett enda flere grupper bli tilgodesett. Det er likevel slik at en betydelig pott nå delegeres til forhandlinger i divisjonene og vi har en forventning om at det jobbes videre i den retning også der. Vi viser her til føring som er lagt:


1. Partene skal være oppmerksomme på ansattes lønnsutvikling over tid, og særlig se her første avsnitt i Tolletatens lønnspolitikk. Fra lønnspolitikken hitsettes: «Det skal tilstrebes en rimelig lønnsutvikling for alle medarbeiderne».Resultat på virksomhetsnivå:

Tollfaglige grupper:

Tollinspektør, førstetollinspektør, tolloverinspektør, tollrevisor og spesialrevisor med 25 års ansiennitet eller mer, under lønnstrinn 55, får følgende opprykk (totalt fikk 184 ansatte uttelling på dette resultatet):

Ltr 50-51 3 trinn

Ltr 52 2 trinn

Ltr 53-54 1 trinn


Skanneroperatører/kandidater:

Kronetillegg for skanneroperatører/kandidater blir utjevnet og deretter omgjort til nærmeste lønnstrinn. Dette er vi godt fornøyde med da skanneroperatørene nå vil beholde tilleggene i form av lønnstrinn uansett hva man velger å gjøre fremover.


Vi ønsker å bemerke at arbeidet med funksjoner og stillinger, herunder utjevning av forskjeller er ikke ferdigstilt og vil fortsette fremover.


Pott til forhandling i divisjonene

Nå skal divisjonene forhandle om totalt kr 10.963.416. Det fordeles på følgende måte:

Enhet Beløp

Grensedivisjonen 7.131.382,-

Vareførseldivisjonen 2.017.680,-

Direktoratet 1.814.354,-


Comments


bottom of page