top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

 • Forfatterens bildeNT Nett

Invitasjon til webinar om seksuell trakasseringYS-forbundet STAFO inviterer alle medlemmer i YS-forbundene til webinar om seksuell trakassering 8. juni 2023.


Alle NT-medlemmer inviteres til gratis webinar om temaet seksuell trakassering. Webinaret blir levert av YS' samarbeidspartner Mitt Lederunivers og gjennomføres torsdag 8. juni kl. 13:00 – 14:30.

Webinaret vil også bli lagt ut som et Facebookevent på STAFO sin Facebookside. Alle påmeldte får tilsendt opptak av foredraget.Om foredragsholder:

Bjørn Løvland er daglig leder i Stiftelsen Tryggere, og har en rekke års erfaring fra forebyggende arbeid. Dette inkluderer å bistå bedrifter, organisasjoner og etater med forebyggende tiltak mot seksuell trakassering generelt, gi råd ved konkrete spørsmål og dilemmaer og å ha hjelpesamtaler med berørte.I samarbeid med Mitt LederUnivers vil Bjørn belyse følgende temaer under webinaret:

 • Hva er seksuell trakassering?: Gjennomgang av hvordan Likestillings- og diskrimineringsloven definerer seksuell trakassering. Konkrete eksempler på seksuell trakassering. Og til slutt gjennomgår vi en case/oppgave der deltakerne vil få prøve seg som dommere i en rettssak som omhandlet seksuell trakassering på en arbeidsplass.

 • Omfang av seksuell trakassering.

 • Arbeidsgivers ansvar for å forebygge og håndtere

  • Hvordan forebygge seksuell trakassering?

  • Hvordan håndtere varslingssak om seksuell trakassering?

 • Mulige konsekvenser av å bli utsatt for seksuell trakassering: Hva kan de kortsiktige og langsiktige konsekvensene være av å bli utsatt for seksuell trakassering.

 • Hvorfor utøver noen seksuell trakassering? Vi vil gjennomgå noen av de hyppigste forklaringene til de som har utøvd om hvorfor de utøvde. Denne kunnskapen er viktig for mer effektiv forebygging.

 • Hva forhøyer risiko for seksuell trakassering? Her vil vi gjennomgå hva forskningen og erfaringer sier om hvilke faktorer som kan gi forhøyet risiko for trakassering.


Comments


bottom of page