top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Nordens tollere krever handling mot flommen av kokain og organisert kriminalitet

På Island har Nordisk Tolltjenestemanns Organisasjon (NTO) vært samlet denne uken og sammen kommer de med et tydelig krav til at Tolletatene må være med i strategiene og tiltakene de nordiske regjeringene nå planlegger.


Presidentene de seks nordiske organisasjonene som organiserer tolltjenestepersonell i Norden og som sammen utgjør NTO. Fra venstre: Jørn Rise (DTS, Danmark), Karin Tanderø Schaug (NT, Norge), Jari Nieminen (TVL, Finland), Marjut Moutkajävrvi (representerer TL, Finland), Gudbjörn Gudbjörnson (TFI, Island) og Johan Lindgren (Tull/Kust, Sverige).


I lys av de store kokainbeslagene ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark, er det med rette blitt mer fokus på hvor stort narkotikaproblemet er i Norden og Europe. De ulike lands Tolletater må settes bedre i stand til å øke innsatsen mot denne utviklingen.


Organisert kriminalitet øker - i omfang og i bruk av vold

Vi ser også dagsaktuelle nyheter fra Sverige hvor volden øker, samfunnet er blitt mer ustabilt og innbyggerne opplever større frykt for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet. Dette skyldes den pågående striden blant kriminelle organisasjoner, "Foxtrot" er en av de vi her lest mest om i media i det siste, men problemet kommer at at organisert kriminalitet har fått et stadig større fotfeste i Sverige og nå kommer dette til syne med en større fare for befolkningen.


Organisert kriminalitet følger pengene, og der det er raske og store penger å tjene etablerer disse store og voldelige organisasjonene seg raskt. Det er derfor svært naivt å tro at dette vil begrense seg til kun Sverige. Organisert kriminalitet er grensekryssende av natur, og vi opplever allerede at Kripos rapporterer om forgreninger og kontakter mellom de gjengene vi leser om i Sverige og tilsvarende i våre naboland.Det er på grensene det er størst mulighet for å stanse ulovlige varer

Det er derfor på høy tid at det gjøres tiltak i hele Norden for å begrense organisert kriminalitet og de negative effektene dette har på våre samfunn. Da må vi også sette inn langt større ressurser der hvor det disse kriminelle tjener penger er lettest å stoppe - nemlig på grensene. Der passeres narkotika og andre smuglingsvarer i større kvanta og gjennom mindre og lettere kontrollerbare overganger. Når det først er kommet inn i landet spres det i langt mindre kvanta og er mye mer ressurskrevende å fange opp. Det er derfor selvforklarende og logisk å intensivere jobben med å få stanset mest mulig på våre grenser - FØR det spres ut over det ganske land.Tolletatene må tas med når myndighetene planlegger og tildeler budsjettmidler

Videre må det samarbeidet myndigheter har på tvers av landegrensene forsterkes. Tolletatene må tas med i planlegging av tiltak for å stå opp den negative situasjonen vi står ovenfor i disse tider. Det betyr også at det må investeres mer i antall tollere som kan utføre kontroll langs våre grenser. I Sverige er de allerede kommet et stykke på vei. Tullen er med på lik linje med Politiet når det bevilges midler og lages tiltak for å stå opp i mot truslene samfunnet står ovenfor. Det er på høy tid at vi også i Norge ser at Tolletatene må styrkes. Konsekvensene av å ikke reagere nå vil være svært uønskede og kostbare for vårt Norge.Felles resolusjon fra NTO

Her kan du lese innholdet i resolusjonen NTO står sammen om og det er også vedlagt i bunnen av artikkelen for nedlasting og videresending. De ulike organisasjonene sender også denne fellesuttalelsen til sine respektive tollorganisasjoner og finansministre.


"Joint statement from the presidents of the Nordic Customs Unions Organization (NTO)

Reykjavik Iceland 3. oktober 2023


Cocaine and organized crime in the Nordic countries.

In the Nordic countries we are all effected by the flood wave of cocaine hitting our countries. Several tons of drugs are seized the last year alone.


We`re also devastated by the violent development in Sweden, where organized crime has risen to new and unprecedented hights.


Organized crime and smuggling are cross-border criminality and must be combatted, not by each nation on its own, but as a multinational cooperation.


The only governmental organizations that have full authority on the borders, and therefore stands on the frontline in combatting cross-border crime, is the Customs authorities.


The need for a solid border control and well developed multi-national cooperation on an intelligence and operative level have never been clearer or more important. Today’s situation shows organized crime which we never have seen in Nordic countries before.


The Nordic Customs Union Organization (NTO) urge the Nordic governments and the Nordic parliaments to help protecting our communities by:

• strengthening the national customs agencies

• facilitate for an even better cooperation across the borders

• the number of, and presence of, border control officers must be increased

• more investments in modern tools, equipment, and relevant control facilities all along the borders

• safety of the officers must be a constant priority.


The NTO demands that the Nordic governments must include the Customs in their strategies and measures to reduce the ongoing threats to our common societies.Who are we:

Mission statement: Nordic Customs Unions Organization (NTO) is an organization compiled by the national customs unions from the Nordic Countries. NTO`s intention is to maintain the liaison and further develop the collaboration between the participating unions. This can be achieved through exchange of experiences, expertise and best practices and cooperation around specific issues.The unions are:

Dansk Told & Skatteforbund (DK)

Tull/Kust (SE)

Tollvardafelag Islands (IS)

Tulliliitto (FI)

Tullivirkimiesliitto (FI)

Norsk Tollerforbund (NO)"Dere kan også laste ned dokumentet her:

Joint statement from the NTO about the increase of cocaine availability and organized crim
.
Last ned • 357KB

Comments


bottom of page