top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

God JulI løpet av alle mine år som tillitsvalgt, har jeg aldri tidligere opplevd en så sterk motivasjon, engasjement og overskudd som i år. Og det kan kanskje høres rart ut, for vi vet alle at det er har vært et ekstremt tøft år.


Men det er vel kanskje akkurat derfor. Arbeidet og innsatsen til alle tillitsvalgte har aldri vært så viktig som nå, og med den støtten NT har opplevd dette året, har vi sammen nådd en ny form for tillitsvalgt arbeid. Der alle er med. Både medlemmer, tillitsvalgte og mange av lederne våre. Vi vil det samme og vi jobber for det samme - nemlig en fantastisk arbeidsplass der alle har det bra, føler verdsettelse og hvor det er muligheter til å vokse.

Dette er ikke en rosenrød julehilsen, for ingen skal undervurdere det enormt dårlige resultatet av medlemsundersøkelsen vår, eller alle som har valgt å slutte dette året. Etaten har store utfordringer fremover, og med et stadig strammere budsjett vil også 2023 bli tøft.


Jeg la frem en historisk medlemsundersøkelse mandag 13. desember, foran hele ledergruppen i etaten. Og jeg skal innrømme å si at jeg var spent på mottakelsen. Jeg var spent på reaksjonen deres og ikke minst, divisjonsdirektørenes evne til å se undersøkelsen som en hjelpende hånd. For det er det undersøkelsen faktisk er. Den er et verktøy og et hjelpemiddel til å komme oss ut av den situasjonen vi er i. Hvis vi ikke kartlegger problemene, ser hvor store eller små de er, finner ut hvor de største utfordringene ligger, så blir alt bare synsing. Og verken arbeidsgiver eller fagforeninger trenger egentlig ikke forholde seg til det. Fordi det er rykter, det er påstander som ingen egentlig har bevist.


Nå vet vi hva «mange» mener, vi vet hvordan «mange» har det i etaten og ikke minst, vi vet hva «mange» ønsker endret. «Mange «i denne sammenhengen, er 73% av medlemsmassen vår. «Mange» er 825 ansatte i Tolletaten. 825 ansatte har sagt sin mening rundt lønn, trivsel, motivasjon og karriere. Det håper jeg etaten tar på alvor. For hvis ikke…, ja da mister de all troverdighet i sitt budskap om at de ansatte er etatens viktigste ressurs.


Jeg velger nå å fokusere på de positive grepene som er tatt i år og signalene om et ønske om endring fra etatsledelsen. Vi har en tolldirektør, som på egen ledersamling i desember, var tydelig i sitt budskap om utfordringer på lønn og utfordringer på ressurser. Han viste et ønske om å gjøre noe med det, men sa samtidig at budsjettene gjør det krevende.


Det motiverer meg, og det motiverer resten av NT. Til å drive enda hardere politisk påvirkning, få Stortinget til å våkne, kjøre mediesaker, engasjere næringsliv og alle som er avhengig av Tolletaten. Det motiverer til å fortsette og presse alle som må presses. Det er ikke et alternativ å ikke lykkes i min verden. Konsekvensene for etaten og de ansatte er store, men for Norge vil det være katastrofale. Tolletaten er i sentrum av totalberedskapen til landet vårt og det må våre beslutningstakere begynne å ta innover seg!


Jeg går inn i 2023 med åpne øyne, vel informert om de utfordringer som ligger der. Og vi har alle lært av de siste årene. Når nyttårsrakettene skytes opp så er det ingen som vet helt hva som venter i det nye året.


Men de aller fleste av oss skal tilbake til Tolletaten etter nyttår. Og vi skal fortsette med det viktige arbeidet vårt. Det skal også jeg gjøre, med samme intensitet og motivasjon som i 2022!


Som en del av samfunnsbeskyttelsen er det i år, som hvert år, en rekke medlemmer som tar på seg uniformen, bemanner grensen og utøver overvåking og kontroll av trafikken eller tar i mot og kontrollerer varesendinger. Andre må sørge for at IT og støttesystemer fungerer til enhver tid og er i beredskap, enten på jobb, eller med mobilen på under julemiddagen. Disse er uunnværlige for å holde (h)jula igang i Norge. Norsk Tollerforbund ønsker å rette en ekstra oppmerksomhet til dem som feirer julen på arbeidsplassen - slik at vi andre kan være trygt hjemme hos familie og venner og hygge oss i denne høytiden og nyte velfortjente rolige dager.


Fra alle oss i Norsk Tollerforbund - GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!


Karin Tanderø Schaug Forbundsleder Norsk Tollerforbund

コメント


bottom of page