top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeKarin Tanderø Schaug

Hva i all verden er det VD holder på med?


arkivfoto: Forbundsleder Karin Tanderø Schaug på besøk hos VD i Drammen.

Tollere med lang erfaring fra etaten, tollfaglig ansatte som har jobbet med vareførsel eller kanskje til og med har hatt fagansvar innen vareførselsfagene i tidligere regioner eller TOD, er ikke lenger kvalifisert til jobb i oppfølgningsavdelingen i Bergen der oppgavene er følgende:

  • å påse etterlevelse av regelverk og prosedyrer for grensekryssende vareførsel

  • et selvstendig ansvar og myndighet til å veilede og kontrollere og ta avgjørelser innenfor saker knyttet til registrert vareførsel

  • samarbeid med andre offentlige myndigheter

  • deltakelse i utviklings- og prosjektarbeid

  • undervisnings- og foredragsvirksomhet kan bli aktuelt

  • noe reiseaktivitet må påregnes


Undergraver verdien av kompetansen etaten har i dag

Det er angitt kontroll i nåtid og i ettertid (etterkontroll), herunder oppfølging og kontroll av at autorisasjoner og tillatelser etterleves. I tillegg til kontroll av grunnlagsdata og statistiske data, tollavgift, restriksjoner, ulovlige varer, samt etterlevelse av regelverk og prosedyrer i den registrerte vareførselen.


Kvalifikasjonskrav er fullført mastergrad. Bachelorgrad og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad.


Dette er en falitterklæring av VD og det undergraver verdien og anerkjennelsen av den kompetansen etaten innehar i dag. Teksten/innholdet i utlysningen beskriver det ca. 100 ansatte i oppfølging gjør i dag enten de har førstetollinspektør, tolloverinspektør eller revisortittel, og omhandler kjerneoppgavene i kontrollen i VD.


VD velger denne gangen å legge kvalifikasjonskravet til masternivå uten at de med ren tollfaglig kompetanse uten bachelor er kvalifisert til å søke, vel vitende om at vi har førstetollinspektører og tolloverinspektører i hele tolletaten som absolutt burde kunne søke på denne. Stillingens innhold vs. hva som kreves undergraver vår egen tidligere utdanning og ekskluderer godt kvalifiserte søkere. Dette kan vi ikke stå stille å se på.Lønnsforskjeller uten sidestykke

I tillegg har vi spørsmålet om lønn. Lønnen i denne utlysningen er høyere enn det de fleste i oppfølging har i dag. Og da snakker vi om tjenestemenn og kvinner med god og lang realkompetanse, som utfører mye av det som står her. Hele 76% av de ansatte i Oppfølgingsavdelingen ligger under laveste utlyste nivå. Flesteparten er ansatte med 15-47 års erfaring i etaten og ligger i spennet 471 300-544 400. Vi snakker altså om en lønnsforskjell på opptil et par hundre tusen mellom ansatte med lang erfaring og kanskje fagansvar, opp mot ny kollega, uten erfaring og/eller kompetanse om vareførsel. Vi lever av forskjeller, men dette er uten sidestykke.


Denne tilsettingen vil bidra til ytterligere skjevheter og gir et tydelig signal til alle med tollfaglig bakgrunn i VD eller andre divisjoner. Vi er ikke lenger kvalifisert for de oppgavene som er våre kjerneoppgaver. Dette er ikke annet enn en falitterklæring, og vår frykt er at kostnaden av denne beslutningen vil etaten måtte betale for i mange år fremover. For du kan ikke sette en stor nok prislapp på trivsel, motivasjon, anerkjennelse, kompetanse, stolthet og resultater! Det kommer ikke av seg selv.Betyr man ikke lenger noe i Tolletaten?

Vår tillitsvalgte i VD svarte blant dette på drøftingen:

"Beholde kompetanse/ressurser: Jeg tror dessverre at muligheten for å få et ras av folk som slutter fordi de ikke lenger orker å kjenne på og se på lønnsforskjellene dere skaper, er stor. Når man heller ikke ser at det er lyspunkter i sikte med tanke på lønn for de som allerede er her, oppleves det at man ikke lenger betyr så mye i Tolletaten. Er virkelig en med master eller bachelorutdanning så mye mer verdt i kroner eller viktigere kompetanse enn det de med tollfaglig utdanning og et liv med realkompetanse er?"


Det handler om yrkesstoltheten vår og mulighetene til ansatte som er her i dag. Ikke minst så handler det om kompetanse, verdi og hva slags arbeidsgiver og etat vi ønsker å være.

Til divisjonsledelsen i VD: Dette er for dårlig!


Men husk - Det er aldri for sent å snu.
Her kan du lese hele stillingsutlysningen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=260520644

댓글


bottom of page