top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Mer penger til Toll, lover Vedum

Aldri har norske tollere beslaglagt mer våpen og narkotika. Samtidig øker volden, og lørdag ble enda en ung mann skutt i Oslo. Er det fortsatt mulig å stanse utviklingen før vi blir som Sverige?, spør NRK på Politisk kvarter i dag. Ett av tiltakene er å ruste opp Tolletaten.


Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (fv), forbundsleder i Norsk Tollerforbund Karin Tanderø Schaug, byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg og nestleder i Ap samt Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna møttes til debatt på Politisk Kvarter i NRK i morges.


Nå skal myndighetene brekke ryggen på gjengene som har preget nyhetsbildet den siste tiden og aldri før har finansministeren vært tydeligere på at budsjettene til Tolletaten må økes. Norsk Tollerforbund forventer nå at finansministerens lovnad kommer til syne allerede i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett denne våren, med en ytterligere varig budsjettøkning i statsbudsjettet til høsten.


Politi, Forsvar og Toll er underfinansiert, og det har de vært lenge, slår finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fast i NRK-sendingen.


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug utfordret finansministeren med at Tolletaten nå står ved et veiskille, og om det ikke kommer signaler fra Regjeringen om økte budsjetter vil tolldirektøren måtte starte en nedbygging av Tolletaten. Tolletatens kontrollevne er alarmerende lav, mener hun.Trygghet og nasjonal kontroll er det mest avgjørende for denne regjeringen, både for Senterpartiet og Ap, begynte Vedum sitt svar med.


Det Tollerforbundet sier er kjempeviktig, derfor må vi også ha en langt hardere kamp mot narkotika, legger han til senere i sendingen.Budsjettene til Toll må økes

For å strupe økonomien, for å bekjempe gjengene må vi også strupe tilgjengeligheten. Det kommer over grensene våre, og sånn som det nå utvikler seg blir vi færre og færre (tollere til å utføre kontroll red.anm.) Vi er førstelinjen, og det sier politiet selv også - de trenger oss på grensen for å håndtere mengden som kommer inn over landet vårt, påpeker Schaug.


Programlederen spør til slutt Vedum om han kan love flere stillinger til Tolletaten også:


Forbundsleder Karin Tanderø Schaug og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skal også møtes senere i dag.

Ja, Tolletaten har hatt en veldig krevende jobb og brukt mye ressurser på kontroll av russiske fartøy og alt sanksjonsregelverket, så det har vært en spesielt krevende tid for Toll. Budsjettene til Toll må økes og vi må ha mer investeringer på skannere og annen type utstyr i Tolletaten, for det har vært nedprioritert over mange år. Vi må ha et beredeskapsløft i Norge, mer nasjonal kontroll, både med Forsvar, Politi og Toll. Verden er brutal og vi må bare ruste oss for det, konkluderer finansminister Trygve Slagsvold Vedum.Senere i dag, mandag 29. april, møtes Norsk Tollerforbund og Vedum i Finansdepartementet for ytterligere diskusjoner. Møtet var planlagt før NRK-innslaget.
Bakgrunn for debatten

Søndag var Norsk Tollerforbund intervjuet i VG sammen med BAMA. Tema var behovet for bedre kontroll i Oslo havn og norsk havner og grenser generelt. Det fikk snøballen til å rulle, hvor NTs forbundsleder ble invitert til debatt på Politisk kvarter i dag tidlig sammen med nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna og byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg. Når det ble kjent i Finansdepartementet, meldte finansminister Trygve Slagsvold Vedum sin ankomst også.


De mange voldsepisodene i hovedstaden sist uke og den stadig voksende gjengkriminaliteten, spesielt blant unge, var også en av inngangsverdiene til denne debatten.

Relevante nyheter fra andre medier:

Comments


bottom of page