top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeRune Gundersen

Lik risiko = Lik forsikring!


Politi, Toll og Fengsel - samme risiko, men kun en er forsikret
Politi, Toll og Fengselsvesenet må alle trene på å arrestasjonsteknikk og konflikthåndtering, men kun Politiet er sikret med en forsikring dersom man skader seg under pålagt trening.

Yrkesskadeforsikring – eller mangel på sådan - er et veldig viktig tema for de av våre medlemmer som jobber i grensekontrollen og utsettes for skaderisiko når de trener på de oppgavene de skal gjøre til daglig


Vi lever i den virkeligheten at etatens tjenestemenn er pålagt å gjennomføre jevnlige treninger for å sikre at den enkelte til enhver tid har ferdighetene og kunnskapen som kreves for å kunne gjennomføre forsvarlig maktbruk, pågripelse og i ytterste konsekvens, bruk av pepperspray. Treningene er svært omfattende, og ikke minst kan de sette helsen til deltakerne i fare. Om uhellet er ute – er det likevel langt fra sikkert at man vil få erstatning som om dette var en yrkesskade. Dette mener NT er hinsides all fornuft!


Særlige vilkår i politiloven

Politiets kamp for at skader som oppstår i forbindelse med treninger, skal anses som yrkesskader, ble våren 2021 kronet med seier. Gratulerer til dem med det – men det hjelper dessverre andre etater svært lite. Politiet fikk endret politiloven, og endringen gjelder kun for dem.


Endringen i Politilovens §23b ble som følger: ”…pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste.”


Det er vel verdt å merke seg at treningen som foregår i Tolletaten er identisk med den som politiet har. Det er samme pensum som legges til grunn, og instruktørene i Toll har samme opplæring ved politihøgskolen som instruktørene i politiet har.


Skader oppstår - tolkes vilkårlig

Vi har nå erfaring med at skadepotensialet ved trening er stort, og vi har dessverre flere tilfeller hvor våre tjenestemenn har kommet til skade. Noen tjenestemenn har fått lettere skader, mens andre mer alvorlige, og enkelte kan se ut til å ha blitt kvestet for livet.


Det er tolkningen av bestemmelsen i Folketrygdloven som avgjør hvorvidt den enkelte skaden skal anses som yrkesskade eller ikke. Vi er med andre ord i vilkårlighetenes grep. Saksbehandlere på et kontor et sted, skal sitte og ”vurdere” om skaden omfattes av Folketrygdlovens §13-3, eller ikke.. I anstendighetens navn, hva i all verden er dette for noe? Vi risikerer å bli skadet for livet, men det er ingen som har ansvar..? Dette er så langt utenfor fatteevnen at det er vrient å finne ord som beskriver det.


NT jobber på flere fronter samtidig

Som følge av disse mulige dramatiske konsekvensene av treningen, har det blitt tatt grep for å forsøke å finne en løsning på urimeligheten. Norsk Tollerforbund har fra mai i år vært representert i et overordnet YS-utvalg som jobber med yrkesskade i staten på generelt grunnlag. Etter at arbeidet kom i gang, besluttet de å opprettes en ny arbeidsgruppe som utelukkende er dedikert til å arbeide med den manglende garantien for yrkesskadeerstatning ved skade under trening, i de øvrige etatene som bedriver dette. Som nestleder i NT er jeg representert i dette utvalget, og vi har før sommeren oversendt omfattende materiale som i detaljer beskriver trening i Tolletaten, og de utfordringene vi har.


Vi er også i dialog med Kriminalomsorgen om en felles front i dette arbeidet. I tillegg må det nevnes at arbeidsgiver på sin side har tilskrevet Finansdepartementet, hvor de inngående beskriver at usikkerheten som avslag på yrkesskade medfører, er en utfordring for etatens tjenestemenn sin motivasjon for å delta på treningene.


Må politisk vilje til

Det er dessverre ikke veldig mange signaler fra det politiske miljøet om vilje til å lande en ordning som sikrer oss samme rettigheter som politiet. Det er heller ikke tvil om at dette må løses politisk, høyst sannsynlig med en endring av gjeldende bestemmelser i folketrygdloven. Dette synes som et langt lerret å bleke, men vi er tungt på i denne saken, som er svært viktig for mange av medlemmene. Vi vil derfor stå på og forfølge denne saken så lenge det er nødvendig. Underveis kan det også bli aktuelt å vurdere alternative strategier.PS. Denne uken har Norsk Tollerforbund og Kriminalomsorgens Yrkesforbund startet en kampanje på Facebook og Instagram for å skape oppmerksomhet omkring dette temaet - del gjerne innlegget videre under emneknaggen #yrkesskade


NT er samtidig som denne artikkelen publiseres i møte med blant annet Senterpartiet under Arendalsuka, for å skape forståelse og skaffe støtte i denne saken.
Comments


bottom of page