top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeKarin Tanderø Schaug

GOD SOMMER fra NT
Jeg vil starte med å si GOD SOMMER til alle våre medlemmer. Nå trenger vi ferie alle mann og jeg håper dere får ladet batteriene, vært sammen med de dere er glade i og får noen gode ferieuker.Det er nå ett år siden jeg tok over som forbundsleder og med alt som skjer tenkte jeg det var på sin plass med en liten statusrapport.


  • Vi lever i en intens tid, pandemien kommer og går i bølger, det er krig i Ukraina og vi ser grusomheter på nært hold. Mange av oss har familie og nære som lever i dette, noe som har gjort vinteren og våren ekstra tøff. I tillegg kjente vi alle på redsel etter helgens grusomme handlinger. Det kommer til å ta tid å komme over dette og det vil prege oss i lang tid.

  • Men også i etaten vår har det skjedd mye. Og det er tøffe tak. Vi har vært og er fortsatt vitne til en flukt fra etaten vi aldri før har sett. Misnøye og frustrasjon er stor blant mange av våre tollfaglige medlemmer, samtidig som etaten prøver å samle seg og finne ut av den nye organiseringen. Og mens alt dette skjer samtidig, strammes skruen inn og budsjettene gjør det vanskeligere og vanskeligere å få endene til å møtes.

  • Det er et faktum at vi mister mange til andre virksomheter eller pensjonist tilværelsen. Det er også et faktum at dette tærer voldsomt på de som er igjen. Det er avgjørende at det tas grep, og da mener jeg store grep som bidrar til å snu denne trenden.Større synlighet i media

Siden i fjor sommer har NT vært i media en rekke ganger, vi har hatt møte med Finansdepartementet og det har vært tett dialog med etatsledelsen. Alt har handlet om ressurser, lønn og budsjett. For alt henger sammen med alt.


Siste oppslag kom denne uken der jeg er glad for å se at tolldirektøren viser en felles forståelse av situasjonen. Svaret fra Finans derimot, viste meg ingenting. I beste fall så er det klassisk "departementsvar" som har liten betydning. I verste fall så velger de å ignorere våre advarsler uten videre tanke og ser ingen viktighet i å styrke Tolletaten. Det vitner om mangel på forståelse for etatens oppgaver og det er ansvarsfraskrivelse. Svaret på dette vil vise seg utover høsten og fremtidige tildelinger. Ikke minst gjennom det skrevne ord i stortingsproposisjon 1 som Finansminister Vedum kommer med i starten av oktober.Det begynner å komme resultater

Av resultater vi kan vise til så vil jeg fremheve de ekstraordinære lønnsforhandlingene i mai. Det var en historisk forhandling der etaten brukte rundt 6 millioner kr fra driftsbudsjettet til lønn, noe som ga oss et bedre utgangspunkt med tanke på etterslepet på lønn. 413 medlemmer fikk uttelling på denne forhandlingen.


KARIUS rulles ut over sommeren, noe som innebærer stillingskoder, minimumslønn og funksjonstillegg på spesialistoppgaver. Dette er et bærekraftig og viktig skritt, som vil gi de unge i etaten, og våre nye kollegaer en helt ny lønnsutvikling enn oss som har vært på utsett.


Etaten er i ferd med lande første kull som får begynne på EVU bachelor. Det blir spennende, og vi ser at mange har søkt i denne første runden. I tillegg er det lyst ut 50 stillinger etter nye kollegaer (ITO) som vil hjelpe på ressurssituasjonen flere steder i landet. Det er ikke i nærheten av nok ettersom GD siden nyttår har mistet rundt 50 tollere. Behovet (etter NTs syn) er rundt 400 tollere til Grensekontrollen. I tillegg mener vi det er behov for tollfaglig kompetanse i Vareførselsdivisjonen. Men det er en start.


Siste gode nyheter er at GD faktisk har gjennomført noen 2.5.3 forhandlinger for å beholde seniorer. Det er veldig gode nyheter for de det gjelder, og jeg håper flere av seniorene vil få tilbud som gjør at de blir i etaten noen år til.Mye som skal jobbes med fremover

Det gjøres altså grep på flere områder, men det er ingen tvil om at vi har en lang vei å gå. Gjennomsnittslønn for samtlige må heves, vi kan ikke lenger leve med at ansatte har jobbet her i over 30 år og knapt har 500 000 i grunnlønn. Vi kan heller ikke akseptere at tunge og ansvarsfulle oppgaver, spesialist/kompetanseoppgaver som krever tollfaglig bakgrunn ikke lønnes på samme nivå som stillinger i resten av etaten. Vi aksepterer en viss grad av forskjeller, sånn er det på alle arbeidsplasser. Men denne etaten praktiserer egentlig en form for diskriminering. Det er sånn det oppleves når tollfaglige ikke når startlønnen til våre nye kollegaer i for eksempel AD eller ED, selv etter 20-30 år i denne etaten.


Vi er ikke i mål med seniorpolitikk, men vi har satt det på dagsorden ovenfor arbeidsgiver og venter fortsatt på svar. Etaten er avhengig av en god seniorpolitikk og vi forventer å se en endring på dette området fremover.


Yrkesskade er heller ikke landet, men det er veldig positivt at etatsledelsen nok en gang har sendt henvendelse til Finans. Denne henvendelsen støtter opp under vårt arbeid.


Vi er bekymret for tollfaglige sine muligheter i forhold til utlyste stillinger der vi ser kompetansekrav enkelte ganger ekskluderer oss fra å kunne søke på kjerneoppgaver eller der vi ikke kalles inn til intervju på stillinger som er vårt fagfelt. Det er en bekymring om at ekstern utdanning og bakgrunn nesten alltid vil trumfe dagens ansatte.


Vi har nok å ta tak i utover høsten med andre ord. Men i dag velger jeg å være håpefull og ha troen. Jeg ser en arbeidsgiver som de siste månedene har vist vilje til endring. Det tar jeg med meg inn i ferieukene.


Takk til alle jeg har møtt på reisene dette året. Jeg har lært enormt mye og det har vært skikkelig hyggelig å møte alle sammen. Svinesund, Gardermoen, Polmak, Neiden, Helligskogen, Tromsø, Kristiansand, Drammen og ikke minst Bergen forrige uke.


Neste på planen er kontrollen i Oslo, Midt Norge og Stavanger.


God sommer til alle sammen. Ta vare på hverandre!Karin Tanderø Schaug

Forbundsleder

Comments


bottom of page