top of page
Photo Studio Lights

Nyheter fra NT

  • Forfatterens bildeNT Nett

Mer enn 1 av 4 ungdommer har blitt tilbudt kokain det siste året!

Norsk Tollerforbunds undersøkelse blant ungdom på videregående skole bekrefter tidligere funn og påstander om økende tilgjengelighet og bruk av kokain i Norge.

Norsk Tollerforbunds undersøkelse blant ungdom i videregående skole slår fast at bruken av kokain er utbredt i større grad enn tidligere antatt. illustrasjonsfoto: Envato

40% vet hvordan de skal gå frem for selv å skaffe kokain. Andelen er størst i de mest sentral kommunene. 34% mener det er lett å skaffe.

Last ned og les hele undersøkelsen her:

Rapport 23101054 - ungdom og rusmidler - med kommentarer
.pdf
Last ned PDF • 419KB

Som kjent har NT det siste året frontet utfordringene med ressurser, budsjett og kontrollkapasitet på grensen vår, da opp mot den enorme tilgjengeligheten på kokain vi ser i samfunnet vårt.SISTE: Se også oppslag i VG:

Justisminister Mehl er betenkt over at flere unge oppgir å ha prøvd kokain. Justisministeren sier til VG at regjeringen styrker politiet og tollvesenet. Til høsten legger hun frem en Stortingsmelding om organisert kriminalitet.


Det som bekymrer meg, er det store illegale markedet, den svarte økonomien og voldskriminalitet som følger med narkotika og organisert kriminalitet, sier Mehl til VG


Hun legger til at det er viktig at politi og tollere har kapasitet og kompetanse til å avdekke smuglingen. Hun er også betenkt over at flere unge oppgir å ha prøvd kokain, står det i saken i VGSammenheng mellom tilgjengelighet og redusert grensekontroll

Vi mener det har en sammenheng med økt tilgjengelighet og redusert kapasitet og ressurser til grensekontroll. Tolletaten er etter vår mening en av de viktigste etatene når det kommer til forebygging. Økt omfang og økt tilgjenglighet av illegale stoffer blant ungdommene våre har en stor kostnad for samfunnet. Effekten av en sterk og robust Tolletat vil være enorm.


NT hadde flere nyhetsoppslag vinteren 2023, møte med finansminister samt deltakelse på Debatten på NRK. I samtlige oppslag var statistikk og analyser en viktig faktor og de kritiske stemmene fremhevet mangel på faktagrunnlag som et svakt punkt. Eller «synsing» og hysteri over noe som var og er overdrevet.


Nesten 50% har kjennskap til at noen i omgangskretsen har prøvd kokain det siste året.

Undersøkelsen vi har gjennomført har derfor fokus på hva som er ungdommenes virkelighet og hverdag. Hvordan ser de faktisk på kokain, hva er hverdagens deres rundt dette og hvordan reagerer de. Undersøkelsen gir oss noe nytt som ikke tidligere er publisert og NT mener flere varsellamper nå bør lyse. Den støtter også oppom de undersøkelsene som allerede er publisert av blant annet FHI eller Ungdata.no.Noen av funnene i undersøkelsen:

  • Mer enn 1 av 4 er tilbudt kokain det siste året.

  • Nesten 50% har kjennskap til at noen i omgangskretsen har prøvd det det siste året.

  • 19% har kjennskap til en eller flere som bruker kokain jevnlig.

  • 40% vet hvordan de skal gå frem for selv å skaffe kokain. Andelen er størst i de mest sentral kommunene. 34% mener det er lett å skaffe.

  • De som kjenner til hvordan man får tak i kokain, oppgir at kilden først og fremst er faste selgere, men svært mange oppgir også at de får det gratis.

  • 45% av ungdommene våre er ikke sikre (de er uforutsgibare) på om de vil gripe inn i en situasjon der en venn blir tilbudt kokain for første gang. Kun 13% svarer at de ville grepet inn. Den største andelen her er ungdommer som drikker sjeldent eller er del av «festkultur».


Last ned og les hele undersøkelsen her:

Rapport 23101054 - ungdom og rusmidler - med kommentarer
.pdf
Last ned PDF • 419KB

Vi som forbund mener undersøkelsen har flere alvorlige funn. Den viser at omfanget og tilgjengeligheten er så stor at det har bygd seg opp et kraftfullt narkotikanettverk på videregående skole. Vår spådom er at sakte men sikkert, i takt med tilgjengelighet, så vil bruken fortsette å øke.

Argumenter fra ungdommene som ikke vil blande seg inn er ; «Frihet», «Alle har fri vilje og må kunne stå for egne valg og handlinger», «Folk blir sure hvis man blander seg inn», «Unngå klein situasjon», «ikke fremstå pysete/ukul». Vennen min koser seg og det er alt jeg vil «, Skadeomfanget er oppblåst», «Selv hvor avhengig du kan bli, er det noe med å ha prøvd det og du vil føle deg bra etterpå».


Norsk Tollerforbund vil blant annet bruke denne undersøkelsen til å underbygge forslagene til politikske beslutningstakere om en styrking av Tolletaten.


Om undersøkelsen:

I forlengelse av den pågående debatten om unges bruk av rusmidler, spesielt kokain, har Norsk Tollerforbund sett behovet for å få kartlagt ungdommers kjennskap og tilgang til distribusjonskanaler for narkotika i sitt nærmiljø. De ønsker også å vite hvor motstandsdyktige ungdommene er når de blir tilbudt rusmidler, og hvilke holdninger de har til narkotikapolitiske spørsmål. Kantar Public har utviklet og gjennomført undersøkelsen på vegne av Norsk Tollerforbund i perioden 26/5 til 06/06-2023 blant elever på videregående skole i Norge (født 2004,2005 og 2006).Kommentare


bottom of page